Nu skal der betales renter, når momsen rettes - men kun hvis rettelserne er i Skattestyrelsens favør (opdateret nov. 2022)

Efterangivelser

Hidtil har virksomheder ikke skullet betale renter, hvis de foretog rettelser, dvs. indsendte en efterangivelse til tidligere momsperioder, og denne rettelse medførte, at virksomheden skulle betale mere i moms end det tilsvar, som virksomheden i første omgang havde angivet.

Dette ændres nu med det vedtagne lovforslag. Det betyder, at der fremadrettet bliver beregnet og opkrævet renter fra den dato, hvor den oprindelige momsangivelse havde betalingsfrist.

Hvis rettelsen derimod medfører, at virksomheden skal have udbetalt et beløb fra Skattestyrelsen, f.eks. fordi virksomheden ved den oprindelige indberetning havde glemt et fradrag, bliver der ikke udbetalt rente-godtgørelse. Med andre ord bliver der kun foretaget renteberegning, hvis ændringen af en momsindberetning er i Skattestyrelsens favør.

Renten bliver fastsat løbende af Nationalbanken og udgør p.t. 8,4% p.a.

Vi forventer, at ændringen vedrørende renteberegning ved indsendelse af efterangivelser træder i kraft i første halvdel af 2023.

Delvis fradragsret

Virksomheder med delvis momsfradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 1, bliver som udgangspunkt ikke berørt af de nye regler om renteberegning i forbindelse med den årlige regulering af fradragsret. Disse virksomheder skal fortsat foretage regulering af momsdrag, når årets endelige delvise fradragsprocent opgøres.

Da den endelige fradragsprocent først kan opgøres, når årets omsætning er kendt, skal evt. regulering medtages i den momsperiode, som dækker den 6. måned efter regnskabsårets udløb. Denne regulering medfører ikke beregning af renter.

Andre ændringer

Det vedtagne lovforslag medfører imidlertid også andre ændringer, som træder i kraft fra 15. juni 2022.

Der vil således fra den 15. juni 2022 blive beregnet og opkrævet renter i følgende situationer:

  • Nyregistreret virksomhed, som indsender sin første momsangivelse for sent, men inden Skattestyrelsen foretager en foreløbig fastsættelse
  • Nyregistreret virksomhed, som indsender sin første momsangivelse rettidigt, men ændrer angivelsens tilsvar til et højere beløb efter fristens udløb
  • Nyregistreret virksomhed, som er momsregistreret med tilbagevirkende kraft og dermed indsender sin første momsangivelse for sent. 

Renteberegningen vil i ovenstående tilfælde blive beregnet fra datoen for angivelsesfristens udløb.

Herudover er layout på momsangivelserne ændret, således at indberetning af moms og indberetning af energiafgiftsgodtgørelse er mere adskilt på momsangivelsen. Bemærk, at der i forbindelse med indsendelsen af momsangivelsen nu skal godkendes, at man er bekendt med de underliggende regler for energiafgiftsgodtgørelse.

Afsluttende bemærkninger

De nye regler om beregning af rente kan få store konsekvenser for virksomheders rettelser til moms, idet der kan ske rettelse og dermed renteberegning af beløb, som ligger flere år tilbage. Vi anbefaler derfor at få gennemgået bogholderiet og få foretaget eventuelle rettelser til tidligere indberettet moms hurtigst muligt.

 

 

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.