Nyt om bogføringsloven

Fortegnelse over digitale standardbogføringssystemer

Alle digitale standardbogføringssystemer skal godkendes af, samt registreres hos, Erhvervsstyrelsen. Formålet med dette er, at virksomheder, der ønsker at benytte et digitalt standardbogføringssystem, kan være sikre på, at systemet opfylder kravene i henhold til bogføringsloven.

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort en samlet fortegnelse over alle digitale standardbogføringssystemer, der er blevet godkendt og registreret hos styrelsen. Fortegnelsen kan findes her. Virksomheder, hvis bogføringssystem fremgår af Erhvervsstyrelsens fortegnelse, kan således være sikre på, at bogføringssystemet opfylder kravene i henhold til bogføringsloven.

Erhvervsstyrelsen opdaterer løbende fortegnelsen i takt med, at flere bogføringssystemer opfylder kravene. Virksomheder, hvis bogføringssystem ikke fremgår af Erhvervsstyrelsens fortegnelse, kan kontakte udbyderen af bogføringssystemet for oplysning om, hvorfor dette ikke fremgår af oversigten. Bemærk, at en årsag hertil kan være, at bogføringssystemet stadig er under behandling hos Erhvervsstyrelsen.

Ikrafttræden

Ikrafttrædelsestidspunktet for kravet om digital bogføring er nu endeligt vedtaget for virksomheder, der har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven (selskaber m.v.). Ikrafttrædelsestidspunktet afhænger dels af virksomhedens regnskabsår, samt om virksomheden anvender et standardbogføringssystem eller et specialudviklet bogføringssystem.

Digitale standardbogføringssystemer

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et digitalt standardbogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere.

Eksempel

Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2024.

Specialudviklede bogføringssystemer

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et specialudviklet bogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2025 eller senere.

Eksempel

Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2025.

Øvrige virksomheder

For virksomheder, som ikke har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven (f.eks. personligt ejede virksomheder), men hvor omsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger DKK 300.000, forventes kravet om digital bogføring tidligst at gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 eller senere. Bemærk, at ikrafttrædelsestidspunktet for disse ”øvrige virksomheder” er foreløbigt.

Specialudviklede bogføringssystemer

Specialudviklede bogføringssystemer forhåndsgodkendes ikke af Erhvervsstyrelsen, og virksomhedens ledelse er derfor selv ansvarlig for at sikre, at det anvendte bogføringssystem lever op til kravene til et digitalt bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen forventer, at kravene til specialudviklede systemer vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.

Er du i tvivl om, hvad forskellen er på et standardbogføringssystem og et specialudviklet bogføringssystem, kan du med fordel læse denne nyhed vedrørende digitale bogføringssystemer.

Vi sørger for at holde dig ajour

Beierholm følger udviklingen og sørger for at holde dig opdateret, når der kommer yderligere information fra Erhvervsstyrelsen. Beierholm vil løbende dele indsigter og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kommer til at leve op til de nye regler. Vi vil også bidrage med forslag til, hvordan man samtidig høster effektiviseringsgevinsterne og får opbygget en mere værdiskabende økonomifunktion. Hvis du ønsker at blive opdateret på den nye bogføringslov og andre relevante nyheder, kan du tilmelde dig Beierholms nyhedsservice.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende den nye bogføringslov eller ønsker at være på forkant med digitaliseringen, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.