Ny skattereform kan påvirke din pensionsplanlægning

Den-tredje-alder.jpg

Her får du et overblik over de væsentligste ændringer og konsekvenser – og råd til, hvordan du kan navigere heri. Bemærk venligst at forslaget ikke er endeligt, men da der er flertal bag forslaget, så forventer vi kun finjusteringer. Vær også opmærksom på, at ændringerne først forventes at træde i kraft delvist i 2025 og endeligt i 2026. Altså går der et par år, inden det får mærkbar betydning for dig.

Ændringerne kort fortalt

Aktuelt har vi i dag to trin på vores skatte-trappe. Vi har bundskat, der sammen med kommune og evt. kirkeskat giver en samlet skat på ca. 37,5 pct. og udgør første trin. På andet trin tilføjes topskat på maks. 15 pct. og den samlede skat når op på ca. 52 pct. Inden du når disse trappetrin, er der betalt arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct., som alle med arbejdsindkomst betaler. Har du i dag en årlig arbejdsindkomst på op til 618.000 kr., betaler du således samlet ca. 43 pct. og er den over grænsen, betaler du samlet ca. 56 pct. af den del, som er over.

En del af det aktuelle udspil er en forbedring af beskæftigelsesfradraget, som kommer alle, der har en arbejdsindkomst, til gode. Den reelle værdi vil være maksimalt 2.850 kr. for almindelige lønmodtagere, mens enlige forsørgere derudover kan få yderligere op til 5.125 kr. Denne ændring er en mindre skattenedsættelse og ikke noget du som sådan kan optimere efter.

Den mest omfattende ændring er, at der tilføjes yderligere to trin på ”skattetrappen”. Der genindføres en mellemskat imellem bundskat og topskat, og øverst tilføjes en top-topskat.

Bundskatten forbliver den samme, men for indkomstniveauet mellem 640.000 kr. (2024 sats) og 750.000 kr. (før fradrag af 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag) kommer nu en besparelse i form af mellemskat i stedet for topskat. Mellemskatten er kun på 7,5 pct. i stedet for de 15 pct. i topskatten. Der spares således 7,5 pct. af de ca. 100.000 kr. mellemskatten maksimalt vedrører – og dermed kr. 7.500 p.a.

Overstiger din årsindkomst 750.000 kr., når du den nye topskattegrænse, som har samme sats som tidligere (dog opnår du stadig besparelsen på mellemskatten). Ved en årlig indkomst på 2,5 mio. kr. eller mere aktiveres den nye top-topskat, der lyder på yderligere 5 pct.

Den umiddelbare konsekvens

Hvad betyder det så dig? Svaret afhænger selvfølgelig af dit indkomstniveau.

Tjener du mindre end 640.000 kr. årligt, er det udelukkende forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, du vil mærke. Er dit indkomstniveau mellem 640.000 kr. og 750.000 kr., er du i gruppen, der relativt vil opleve den største forbedring, og det kan måske motivere til at tage lidt ekstra arbejde, da du kan nøjes med at betale mellemskat i stedet for topskat.

Er dit indtægtsniveau over 750.000 kr. årligt, får du qua besparelsen via beskæftigelsesfradrag og mellemskatten et højere rådighedsbeløb og lidt mere mellem hænderne, men det giver ikke anledning til adfærdsændring, da du fortsat tjener det samme af sidst tjente krone. Til gengæld kan det betyde noget for din pension.

Uanset om du er i ind- eller udbetalingsfasen af dine pensioner, kan den nye skattereform være en god anledning til at genbesøge din strategi...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Overvej dine pensionsindbetalinger

Ligger du på indkomstniveauet omkring 750.000 kr. årligt, kan du overveje at optimere din økonomi gennem ekstra indbetalinger på din pension i 2023-2025. Har du for eksempel planer om at skulle sætte 200.000 kr. ekstra ind på pensionen over de næste ti år, er det mere optimalt at sætte alle 67.000 kr. i år og de næste par, hvis du har mulighed for det.

De 200.000 kr. i år vil give fradrag i topskatten på 30.000 kr. – altså 15 pct. af de 200.000 kr. Sætter du først pengene ind efter 2025, vil fradrag blive i den nye mellemskat og derfor kun give 15.000 kr. tilbage i skat.

Overvej også dine pensionsudbetalinger

Ligesom der kan være grundlag for adfærdsændring i forhold til din pensionsindbetaling for de kommende år, kan der også være det i forhold til din pensionsudbetaling på den længere bane.

Er din pension af en sådan størrelse, at du i nogle år skal betale topskat derpå, bør du genbesøge din udbetalingsstrategi med henblik på optimering. Mange pensionsplaner for personer med store pensionsopsparinger, er tilrettelagt efter at have udbetalinger så tæt på topskatten som muligt. Men med den nye mellemskat, kan det for nogen være en fordel at hæve udbetalingerne.

Hvad der betaler sig for dig, afhænger af en række faktorer, så uanset om du er i ind- eller udbetalingsfasen af dine pensioner, kan den nye skattereform være en god anledning til at genbesøge din strategi,

Selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig, kan skattereformen også give anledning til at genbesøge dit økonomiske set up. Både i forhold til pensionsplanlægning og indkomstmodel.

Som selvstændig er reglerne, at du skal lønne dig selv, som du ville lønne enhver anden ansat til at varetage samme funktion. Det kan selvfølgelig være svært at vurdere, hvad det rette lønniveau er, men en del af svaret har du måske i lønhistorikken eller branche benchmark.

Kigger man på statistikken, er der dog et sammenfald i mange selvstændiges lønniveau og grænsen for topskat. Ud fra en økonomisk optimeringskalkule er det forståeligt og der kan da også ligge en overvejelse i, om tiden er inde til lønforhøjelse, som rækker ind i indkomstniveauet for den kommende mellemskat eller ej.

Husk det samlede billede

Der vil ofte være flere forhold i den enkeltes økonomi, som har indflydelse på, hvilke beslutninger der er de rette. Derfor bør den nye skattereform ikke danne dit beslutningsgrundlag alene. Men lad det være en god anledning til at genbesøge sin pensionsplanlægning og din økonomiske strategi i det hele taget. Den lange indfasning af denne reform giver dig godt tid til at gøre noget ved det og dermed optimere i flere år op til ændringerne træder i kraft.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg