Krav til specialudviklede bogføringssystemer

Virksomhederne er selv ansvarlige for, at kravene opfyldes

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort bekendtgørelsen med de krav, der stilles til virksomheders specialudviklede bogføringssystemer. Bekendtgørelsen kan findes her. Kravene minder som udgangspunkt om kravene til standardbogføringssystemer, om end kravene til specialudviklede bogføringssystemer er mere lempelige på en række områder.

Virksomheder, som er omfattet af kravet om digital bogføring, og som ønsker at forestå bogføringen selv, skal enten benytte sig af et standardbogføringssystem eller et specialudviklet bogføringssystem, som opfylder de af Erhvervsstyrelsen fastsatte krav. Alle standardbogføringssystemer registreres hos Erhvervsstyrelsen i denne fortegnelse. Bogføringssystemer, som ikke fremgår af Erhvervsstyrelsens oversigt, betragtes således som specialudviklede bogføringssystemer. Da specialudviklede bogføringssystemer ikke forhåndsgodkendes af Erhvervsstyrelsen, er virksomhedens ledelse selv ansvarlig for at sikre, at det anvendte bogføringssystem lever op til kravene til et digitalt bogføringssystem.

Er du i tvivl om, hvad forskellen er på et standardbogføringssystem og et specialudviklet bogføringssystem, kan du med fordel læse denne nyhed vedrørende digitale bogføringssystemer.

 

Beierholm-ny-bogfoeringslov.jpg

Vejledning

For at hjælpe virksomhederne i deres arbejde med at få bogføringssystemerne til at opfylde de nye krav, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet denne vejledning om specialudviklede bogføringssystemer.

Vejledningen indeholder eksempler på, hvilke dele af en virksomheds it-system der indgår i bogføringssystemet, og som derfor skal opfylde kravet om f.eks. sikkerhedskopiering. Derudover indeholder vejledningen også en tjekliste over kravene til specialudviklede bogføringssystemer, som skal hjælpe virksomhederne med at sikre, at reglerne overholdes.

Ikrafttræden

Ikrafttrædelsestidspunktet afhænger dels af virksomhedens regnskabsår, samt om virksomheden anvender et standardbogføringssystem eller et specialudviklet bogføringssystem.

Digitale standardbogføringssystemer

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et digitalt standardbogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere.

Eksempel
Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2024.

Specialudviklede bogføringssystemer

For virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som benytter et specialudviklet bogføringssystem, vil kravet om digital bogføring være gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2025 eller senere.

Eksempel
Regnskabsperiode 01.01 – 31.12
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. januar 2025.

Regnskabsperiode 01.07 – 30.06
Kravet vil være gældende for virksomheden fra 1. juli 2025.

Øvrige virksomheder

For virksomheder, som ikke har pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven (f.eks. personligt ejede virksomheder), men hvor omsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger DKK 300.000, forventes kravet om digital bogføring tidligst at gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 eller senere. Bemærk, at ikrafttrædelsestidspunktet for disse ”øvrige virksomheder” er foreløbigt.

Vi sørger for at holde dig ajour

Beierholm følger udviklingen og sørger for at holde dig opdateret, når der kommer yderligere information fra Erhvervsstyrelsen. Beierholm vil løbende dele indsigter og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kommer til at leve op til de nye regler. Vi vil også bidrage med forslag til, hvordan man samtidig høster effektiviseringsgevinsterne og får opbygget en mere værdiskabende økonomifunktion. Hvis du ønsker at blive opdateret på den nye bogføringslov og andre relevante nyheder, kan du tilmelde dig Beierholms nyhedsservice.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende den nye bogføringslov eller ønsker at være på forkant med digitaliseringen, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.

 

Beierholm-outsourcing