Har du den rette finansiering

Der er perioder, hvor finansiering er nemmere at opnå end andre. Aktuelt er vi inde i en højkonjunktur, hvor det i bankerne bugner med indlån. Altså er der penge at låne ud. Læg dertil en lav rente, og så har vi opskriften på særligt attraktive finansieringsmuligheder for dig og din virksomhed.

Går det ovenikøbet godt for virksomheden, er vejen banet for skaffe finansiering med fordelagtige vilkår – i banken eller andre steder.

Beierholm rådgivning og revision 50

Husk det lange sigte – også i høj fart

Tider, hvor det går godt, er ofte også tider, hvor der er travlt. Det kan betyde, at virksomheden ikke får prioriteret finansieringsdelen af forretningen tilstrækkeligt, og det er en fejl, der kan komme til at koste dyrt. Men når pengene flyder lidt nemt, og der er travlt, sker det, at finansieringsstrategien ikke får det nødvendige fokus. 

Når virksomhedens værdier, i form af bygninger, maskiner eller andet, skal finansieres, sker det oftest med lange lån. Er der tale om en erhvervsbygning er en typisk løsning et 20-årigt realkreditlån. Er det derimod en maskine, kan anlægsfinansiering være løsningen – det er meget forskelligt, men typisk et lån på 3-10 år, afhængigt af maskinens levetid. 

Men da bankerne som nævnt har overskud af indlån, vil det fra bankens synspunkt måske være at foretrække, at du tager et banklån eller en kassekredit fremfor et realkreditlån. Eller måske et løsningsforslag med sikkerhedsstillelse i ejendommen, suppleret med en forhøjelse af kassekreditten. Argumentet vil være en mere fleksibel løsning, hvor du sparer omkostninger – og så kan løsningen jo konverteres til et lån på et senere tidspunkt.

Når det går godt, fremstår en sådan løsning måske fornuftig, men problemet opstår, den dag tingene vender. Måske vurderes din ejendom lavere, mens der er stor sandsynlighed for at både bank og realkreditinstitut bliver mere forsigtige. Pludselig er udfordringen en kassekredit, der skal genforhandles, og er der sorte skyer i økonomien, vil budskabet ofte lyde, at det er nødvendigt at skære ned på kassekreditten. Er der udsigt til lavkonjunktur og rentestigninger, bliver værdien af ejendommen lavere og deraf bliver også sikkerheden i ejendomsværdien anderledes.

Det er derfor afgørende, i forhold til at skabe et stabilt og langsigtet økonomisk fundament, at du sikrer dig, mens der fortsat er gunstige betingelser. Et langt lån med en fast lav rente sikrer dig en god og stabil finansiering, også hvis der i din virksomhed eller i verdensøkonomien opstår uro. 

Med dette udgangspunkt er du ikke afhængig af eksempelvis at skulle genforhandle din kassekredit på et tidspunkt, hvor det ikke går helt så godt, som det har gjort. 

Holder du balancen under vækstrejsen?

Denne langsigtede finansieringsstrategi bør være fokus i alle virksomheder og måske særligt hos vækst virksomheder, hvor den typiske udfordring er, at det dræner likviditeten, når man vækster. 

Men på vækstrejsen handler det også om, at finde den rette balance mellem egenfinansiering og fremmedfinansiering. 

Mens egenfinansiering foregår via ejeren selv, kan der også komme et tidspunkt, hvor tiden er moden til at tage investorer ind i virksomheden. Er muligheden til stede og passer det ind i set up’et, kan det være vejen at gå. Det er jo på tidspunkter, hvor det går godt og med høj vækst, at du kan få en høj prissætning på din virksomhed.

Men der skal findes en balance. Tager du investorer ind, giver du også afkald på dele af din indflydelse. Kan investorerne bidrage til at få virksomheden op på en større klinge, så det bliver muligt at nå det, du gerne vil allerede inden for 3-5 år fremfor 10-20 år ved egenfinansiering, er det vel en overvejelse værd.

Beierholm rådgivning og revision 19

Få din finansieringsstrategi på plads

Med til de gode finansieringsmuligheder markedet lige nu byder på, hører ofte slækkede krav og mere lempelige vilkår, da bankerne er mere forhandlingsvillige i denne økonomiske højkonjunktur. Men med mulighederne for at opnå en lavere pris på din finansiering, følger en vigtig vurdering af den risiko, du påtager dig gennem dit finansieringsvalg. 

Dertil er kommer valget mellem de mange muligheder for finansiering. Løsningen kan i nogle tilfælde også findes ved leasing, søgning af fonde eller ved at sprede sine lån ud på flere långivere, hvilket giver mindre sårbarhed, hvis der kommer uro.

Det er et individuelt valg at finde den rette løsning, hvor pris, risikovillighed og øvrige forhold balancerer.

Det er også et svært valg, og måske derfor søger mange mod den forsigtige løsning i form af egenfinansiering, hvis muligheden er der. Men forsigtig er ikke nødvendigvis lig med fornuftig. Selvfølgelig kan egenfinansiering være en god løsning, men det kan også blive en væksthæmmer eller en unødig risiko, hvis ikke du udnytter muligheden for en langsigtet billig finansiering.

I det hele taget er det sundt at udfordre sine finansieringsløsninger med jævne mellemrum, så du identificerer den finansieringsløsning, der betaler sig bedst for din virksomhed.

Læs om finansiel optimering og kontakt os her