Forskudsopgørelsen 2023

Forskudsopgørelsen for 2023 ligger snart klar i skattemappen

Forskudsopgørelsen for indkomståret 2023 er inden længe tilgængelig i skattemappen på www.skat.dk.

Vi anbefaler, at forskudsopgørelsen gennemgås for at undgå, at der er forkerte beløb herpå, eller der mangler oplysninger.

Det anbefales, at forskudsopgørelsen korrigeres senest 31. december 2022, således at ændringerne har virkning fra 1. januar 2023.

Beierholm vil meget gerne assistere med korrektion af forskudsopgørelsen for 2023.

Hvis der dog i løbet af 2023 sker noget af større økonomisk betydning, bør forskudsopgørelsen tilpasses igen for at undgå en restskat.

Skattestyrelsen kan ændre forskudsopgørelsen i løbet af 2023

Det skal bemærkes, at Skattestyrelsen, efter at årsopgørelsen for 2022 er dannet, kan sende et forslag til ændring af forskudsopgørelsen for 2023, såfremt årsopgørelsen for 2022 viser store afvigelser i forhold til de registrerede fradrag og indkomster, der fremgår af forskudsregistreringen.

Restskat for 2022?

Hvis en foreløbig skatteberegning for 2022 viser, at der er betalt for lidt skat i 2022, kan restskat og renter undgås, hvis det manglende beløb indbetales senest den 31. december 2022.

Anmodning om § 55-udbetaling (førtidig udbetaling af overskydende skat)

Hvis man med sikkerhed ved, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2022, er der mulighed for at få skatten udbetalt før tid, i stedet for at vente til årsopgørelsen for 2022 er kørt igennem. Det kaldes en ”§ 55-udbetaling”.

Anmodning om § 55-udbetaling skal ske til Skattestyrelsen senest 31. december 2022.

Selve anmodningen kan ske via forskudsregistreringen på TastSelv.

Beløbet skal være væsentligt, for at der kan søges førtidig udbetaling af en overskydende skat. Skattestyrelsen har i den forbindelse oplyst, at beløbet skal udgøre minimum 20% af den beregnede forskudsskat, dog mindst DKK 1.000.

Bemærk, at der ikke beregnes rentegodtgørelse i forbindelse med en § 55-udbetaling.

Afslutning

Beierholms skatteafdeling står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.