Farvel til store bededag som helligdag

Hvornår træder loven i kraft?

Loven træder i kraft den 1. januar 2024 og har ikke betydning for indeværende år.

 

Hvilke konsekvenser får det?

Loven afskaffer kort og godt alle særlige vilkår i ansættelses- og lønaftaler, som vedrører helligdage, for så vidt angår store bededag. Dette gælder både for individuelt aftalte vilkår og kollektive overenskomstvilkår samt vilkår fastsat i anden lovgivning. Dog berøres bestemmelser i kollektive overenskomster om opsparing til søgnehelligdage* ikke.

I praksis betyder det, at medarbejdere skal arbejde én dag mere årligt, og arbejdsgivere skal betale løn for én dag mere årligt, end de hidtil har gjort.

*Helligdag, der falder på en dag, som ellers ville være en hverdag.
Beierholm-lov-afskaffelse-store-bededag

Ændring af lukkeloven

Som konsekvens af afskaffelsen af dagen som helligdag ændres også lukkeloven, så store bededag ikke længere er en lukkedag i henhold til lukkeloven.

 

Funktionærer og funktionærlignende ansatte (måneds-/fastlønnede)

Der er i loven indsat et fast løntillæg, svarende til værdien af én almindelig arbejdsdag, udgørende 0,45% af årslønnen til dem, som modtager fast løn, hvilket typisk vil være funktionæransatte, men tillige gælder andre ansatte, som modtager en fast løn, uanset perioden som denne opgøres for.


Bestemmelsen er naturligvis kun aktuel for de medarbejdere, som faktuelt får en forøget arbejdstid som følge af beslutningen om afskaffelse af store bededag som helligdag.

Løntillægget opgøres løbende og udbetales enten løbende eller to gange årligt med lønnen for maj og august måned (samme måneder, som ferietillæg kan udbetales). Ved fratræden skal tillægget udbetales forholdsvist, hvis det ikke udbetales månedsvist.

 

Ansatte på timeløn

Medarbejdere på timeløn, der fra 2024 skal arbejde på store bededag, der tidligere var en fridag, skal efter loven modtage deres normale/almindelige timeløn for arbejdet, eventuelt med tillæg for overarbejde eller andre tillæg, som efter aftale honoreres særskilt.

Beierholm-helligdage-feriedage

Brug for yderligere afklaring?

Hvis du ønsker rådgivning vedr. afskaffelsen af store bededag som helligdag, er du velkommen til at kontakte din lokale revisor i Beierholm eller Beierholms Skatteafdeling.