Familielån – Anfordringslån eller ej

Kursværdi og skat

Når man yder et lån, skal der fastsættes en kursværdi, dvs. en ”anskaffelsespris”, som har betydning for den fremtidige beskatning af både kreditor og debitor.

Kursværdien fastsættes primært på grundlag af renten på lånet, lånets løbetid, om der er stillet sikkerhed for lånet, og debitor kan forventes at tilbagebetale lånet.

Familielån ydes ofte rentefrit, hvilket normalt vil medføre en lav kurs på lånet. Der vil også ofte være tale om lån uden aftalte afdrag eller sikkerhed, hvilket også vil reducere kursen.

Hvis kursen på et familielån på f.eks. DKK 1.000.000 på den baggrund kan sættes til f.eks. 80, vil kreditors anskaffelsessum for fordringen skattemæssigt være DKK 800.000, og for debitor vil gælden tilsvarende skattemæssigt være stiftet til DKK 800.000.

Det betyder så, at hvis hele lånet på DKK 1.000.000 efterfølgende tilbagebetales, får kreditor en skattepligtig kursgevinst på DKK 200.000, selvom der reelt ikke er tale om nogen gevinst, mens debitor ikke har fradragsret for det tilsvarende kurstab på DKK 200.000.

Anfordringslån

Skattemyndighederne har imidlertid i mange år i praksis accepteret, at kursen på et familielån, uanset nulrente m.v., altid kan sættes til pari, dvs., at kursværdien svarer til det faktiske lånebeløb, hvis lånet er ydet på som et anfordringslån.

Det betyder, at kreditor ikke bliver beskattet af nogen kursgevinst ved den efterfølgende tilbagebetaling eller eftergivelse af familielånet.

Et lån anses som et anfordringslån, hvis kreditor til enhver tid, og uden nogen undtagelser, kan kræve hele gælden indfriet.

Man er derfor ikke sikker på de skattemæssige konsekvenser, hvis man indsætter vilkår, der kan anses som undtagelser fra anfordringsvilkåret.

Dette kan bl.a. ses af en nylig afgørelse fra Skatterådet (SKM2022.532.SR). Her havde en datter ydet sin far et rente- og afdragsfrit lån på anfordringsvilkår. Der var dog i gældsbrevet indsat en bestemmelse om, at gælden ville bortfalde i tilfælde af kreditors død. Skatterådet fandt, at det i sig selv betød, at lånet ikke kunne forlanges indfriet i alle situationer, at der derfor ikke var tale om et anfordringslån, og at der derfor skulle fastsættes en kurs, der var lavere end pari.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.