Corona efterlader SMV'erne med en "new normal"

Beierholm Christian Rasmussen Digitalisering.jpg.jpg
Den øgede kompleksitet, der er forbundet med at drive en virksomhed, øger risikoen for, at man mister overblikket. Ifølge Christian Rasmussen er det ikke længere nok at have en god mavefornemmelse for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

Flere af de mindre og mellemstore virksomheder har længe været presset på drift og likviditet på grund af corona. Men som smv’er mødes du også af andre nye udfordringer. Digitalisering, nye krav fra kunder og myndigheder, internationalisering, nytænkning af værdikæder – for bare at nævne nogle eksempler.

Det betyder, at du som virksomhed må udfordre den måde, du plejer at gøre tingene på og gå virksomhedens forretningsmodel igennem. Det handler om at imødekomme de nye krav og ikke mindst om at udnytte de nye muligheder.

Hos Beierholm rådgiver vi mange forskellige mindre og mellemstore virksomheder i hele landet, og vi har derfor et godt billede af, hvilke udfordringer netop disse virksomheder arbejder med.

Ifølge rådgivnings- og salgschef hos Beierholm, Christian Rasmussen, er mange virksomheder godt på vej tilbage efter corona, men ikke nødvendigvis tilbage til tingene, som de var – der er nærmere tale om en new normal med nye parametre for virksomhedens succes og fremtidssikring.
 

Digitalisering kan godt være en floskel, men når der sker store forandringer, som for eksempel corona, så er det vigtigt at have styr på sine data...
Christian Rasmussen, rådgivnings- og salgschef, Beierholm

Mavefornemmelse er ikke nok

“Digitalisering kan godt være en floskel, men når der sker store forandringer, som for eksempel corona, så er det vigtigt at have styr på sine data. Når man har styr på data, ved man også bedre, hvilke håndtag, der skal skrues på,” siger Christian Rasmussen og fortsætter:

“Man skal kende sine nøgletal – ikke kun de økonomiske – men også de branchemæssige. Det kan være liggetider på produkterne på varelageret eller leverancetiden gennem hele den underliggende supply chain – for eksempel i forhold til import fra udlandet. Det er særligt vigtigt lige nu, hvor verden fortsat er i en leverancekrise.”

Den øgede kompleksitet, der er forbundet med at drive en virksomhed, øger risikoen for, at du kan miste overblikket. Ifølge Christian Rasmussen er det ikke længere nok at have en god mavefornemmelse for at kunne træffe de rigtige beslutninger. I en stadig mere kompleks verden må virksomhederne udnytte data bedre.

“Der ligger værdifulde data i hele virksomhedens værdikæde, men ofte ligger disse data spredt ud over flere forskellige systemer og i forskellige formater, hvilket gør det umuligt at udnytte dem. Der mangler et samlet overblik,” siger Christian Rasmussen.

Ifølge ham er det helt afgørende, at man som virksomhed formår at samle data, så man kan se sammenhængene og får det bedste beslutningsgrundlag.
 

Beierholm Christian Bo Bæredygtighed.jpg
SMV'erne er nødt til at give forretningsmål et "serviceeftersyn". Er du stadig up-to-date her efter corona? Spillereglerne er ikke helt de samme, og de SMV'er, som udnytter dette, får en fordel.

Du er ikke alene

Tiden, hvor alle processer i værdikæden foregik inden for virksomhedens rammer, er ovre. Virksomhederne skal nu vænne sig til, at man er en del af en værdikæde, hvor alle bliver mødt af de samme krav. Hvis din kundes kunde stiller krav om bæredygtighed, skal du også som leverandør have data på plads og kunne dokumentere varernes bæredygtighed.

“Vi hjælper med at levere certificeringer og lave klimaregnskaber. Men vi hjælper også mere bredt på bæredygtighed. Vi kigger på affaldshåndtering, deponering, kemiudledning, livscyklusanalyser, og vi hjælper virksomhederne med at lave en bæredygtighedsrapport, hvor klimaregnskabet blot indgår som én bestanddel ud af flere,” siger Christian Rasmussen.

Bæredygtighedsdagsordenen har i den seneste tid stået lidt i skyggen af coronaepidemien, men det er en dagsorden som i den grad er på vej tilbage, og som fremadrettet kun bliver endnu mere dominerende. Derfor bliver stort set alle smv-virksomheder nødt til at forholde sig til bæredygtighed. Og hvilken betydning bæredygtighed har for den fremtidige forretning.

Fem trin til en grønnere forretning

Vil du også fremtidssikre din forretning? Så er det nu, du skal i gang. Og det er ikke så svært. Med fem enkle trin kommer du godt i gang med at skabe en bæredygtig forretning.

Hos Beierholm har vi udviklet en screening-workshop, hvor du får lavet et situationsrapport på din virksomhed, og hvad målsætningerne er.

Læs mere her

Der er mange forskellige grunde til, at virksomhederne begynder at arbejde med at få styr på klimaregnskabet. Nogle gør det af nød – enten fordi de har fået det pålagt, eller fordi kunderne stiller krav herom. Andre ser det som en mulighed for at udvikle forretningen og differentiere sig på ydelserne. Men for at kunne agere hensigtsmæssigt, skal du have godt overblik og indsigt i egen drift, så du kan vurdere, hvad der bedst kan betale sig – både økonomisk og rent klimamæssigt.

“Det er et lomborgsk princip (Bjørn Lomborg, red.), at man bør prioritere det, som skaber størst værdi. At vælge de handlemuligheder, som batter mest. Styr på data giver nøgterne facts, og de hjælper til at træffe gode beslutninger. Men når det er sagt, så er der også en række adfærdsmæssige ting, du kan gøre, som f.eks. skaber forbedret adfærd eller awareness, og som derved indirekte skaber værdi,” slutter Christian Rasmussen.

Du må altså vælge, om din virksomhed kører en lidt mere defensiv strategi, hvor du udelukkende lever op til myndighedernes krav, eller en mere offensiv strategi, hvor du udnytter bæredygtigheden til at styrke forretningsmodellen og skabe yderligere konkurrencekraft.

Tøv ikke med at kontakte os

Har du spørgsmål til emnet eller har du en ambition om at komme i gang med bæredygtighed, digitaliseringen eller øvrige initiativer, er du naturligvis velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.