Bæredygtig investering er både vigtigt og komplekst

Det er nemt at fare vild i skoven af investeringsforeninger associeret til bæredygtighed. Det bremser nogle og vildleder andre med intentioner om at bidrage positivt til den grønne omstilling gennem investeringer. Og det er også komplekst, og slet ikke så sort/hvidt at være grøn i sine investeringer. Derfor er det positivt, at der er fokus på forbedringer.

Regler om navngivning af fonde

Tilbage i 2022 kom en ny lovgivning med det formål at øge investorernes indsigt i mulighederne for at investere bæredygtigt samt sikre, at investorer tager stilling til de dertilhørende ESG-kriterier. Det har blandt andet ført til at investeringsfonde bliver bæredygtighedsvurderet og kan opnå en mærkning med artikel 6, 8 eller 9, som meget kort beskrevet beskriver graden af bæredygtighed fra mindst til mest bæredygtig.

Regelsættet har været ”work in progres” og nu følges der op med supplerende lovgivningstiltag. I maj måned kom ESMA, der er et europæisk finansielt tilsyn med ansvar for central lovgivning, således med nye regler, som skal bygge videre på disse kriterier i form af nye retningslinjer for navngivning af fonde med ESG og bæredygtighedsrelaterede udtryk i navnet.

Det betyder navngivningen af fonde ikke må være misvisende. Benyttes ESG og bæredygtighedsrelaterede udtryk i en fonds navn, stilles der krav om, at det understøttes med evidens for et vist sæt objektive bæredygtighedsrelaterede karakteristika og mål opfyldes.

Formålet med denne supplerende lovgivning er at undgå såkaldt greenwashing og således gøre det nemmere for investor at navigere i udvalget af bæredygtige investeringsmuligheder.

Det muliges kunst

Det er endnu et skridt i den rigtige retning og kan forhåbentlig skubbe yderligere på det stigende fokus på bæredygtighed. Men rammer og retningslinjer bærer også fortsat præg af, at verden omkring endnu er i starten af en omstilling, og at andre parametre i det store billede også spiller ind.

Det er det muliges kunst og en svær balancegang i adfærdsregulering. Grøn omstilling er som nævnt ikke altid så sort/hvid. Teknologier og energikilder er afhængige af hinanden. Et godt eksempel er elbiler, der har fået stort fokus i den grønne omstilling. Men de er også afhængige af mineselskaber, der graver efter kobber og metaller til de ledninger og batterier, der er nødvendige, for at elbilerne kan fungere. Og olieselskaberne, der leverer energi til produktionen og brændstof til transport for at få elbilerne ud i verden. Så det er lige så komplekst, som det er vigtigt, og verden er fortsat ved finde sine ben – også på investeringsfronten.

Beierholm CSR handlingsplan.jpg

Gør en forskel med impact investering

Det stiller krav til omverdenen, men også til dig. Reglerne hjælper dig på vej, men du må også selv gøre dit forarbejde grundigt, hvis du vil bidrage til bæredygtighed og den grønne omstilling gennem dine investeringer.

Der, hvor du især kan være med til at gøre en forskel, er de såkaldte impact investeringer. Gør du det, på venture niveau, i virksomheder, der specialiserer sig i at finde nye løsninger, som potentielt kan løse nogle af de aktuelle klimaudfordringer, kan du bidrage til en positiv effekt, idet de får adgang til investeringer, der muliggør nye løsninger.

Fravalg af investeringer i eksisterende ”sorte” selskaber har ikke lige så stor effekt, hvis du ønsker at gøre en forskel, da du blot sælger investeringen videre til en anden investor. Forhåbentligt vil de selskaber på et tidspunkt kunne se værdien i, ikke at blive valgt fra, men det kan være en længere proces. Ligesom nogle vil argumentere for, at det er bedre at blive som aktionær og så forsøge at påvirke selskabet i en mere bæredygtig retning. Der er ikke kun et rigtigt svar.

 

Afkast og risikospredning

Og hvad så med afkastet? Om bæredygtig investering kan øge dit afkast, er der heller ikke noget entydigt svar på. Argumentet for er, at vi med bæredygtighed har at gøre med en global megatrend, der (forhåbentlig) er kommet for at blive. Men det i sig selv er ingen garanti.

Påvirkningen på dit afkast afhænger af perioden, du måler på. Op til Corona-krisen var der undersøgelser, som viste at investeringer med fokus på ESG klarede sig bedst. Siden er krigen i Ukraine kommet til, og det har bidraget til at ændre det billede. Blandt andet på grund af stigende energipriser og kursstigninger hos våbenproducenter.  

Argumentet imod er, at et fokus på bæredygtig investering kan have den negative effekt, at det bidrager til en mere snæver risikospredning i din portefølje, da du fravælger visse sektorer eller specifikke selskaber. Er du opmærksom på effekten, så er der nogle muligheder for at kompensere og dermed næsten mitigere effekten af, at porteføljen mangler nogle elementer i forhold til en ”ikke-ESG” version. Ud fra et investeringsmæssigt perspektiv kan der derfor ikke sættes to streger under, om det er godt eller skidt for dit afkast.

 

Vær opmærksom

Et grøntklingende navn er ikke nok og ej heller garanti for et øget afkast. Men udvalget af bæredygtige investeringsmuligheder og diskussionen om, hvordan der sikres gennemsigtighed og de rette rammer, bevæger sig i den rigtige retning.

Mulighederne er mange og du skal være opmærksom. Hvilke investeringer er reelt bæredygtige? Hvordan bevarer du den rette balance mellem risikoforhold og afkastforventninger? Og hvordan er omkostningsniveauet i den pågældende investeringsfond?

Og så skal du selvfølgelig tænke dig om i det daglige. Hvor er det, du gør den største forskel i forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling? Det er fint at investere i en grøn investeringsfond, men det ændrer ikke på, at vores forbrugsmønstre spiller den største rolle.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg