6 gode grunde til, at du skal arbejde med bæredygtighed

Integration af bæredygtighed i virksomheder: derfor er det vigtigt

1: Bæredygtighed er en god forretning

Det er ikke en udgift. Arbejdet med bæredygtighed kan både give din virksomhed besparelser, stærkere konkurrencekraft og måske nye forretningsmuligheder.

Besparelserne kommer i høj grad fra et reduceret forbrug af energi og ressourcer. Mere energirigtig drift, mindre forbrug af bl.a. vand eller råmaterialer giver besparelser. Og eftersom f.eks. energi og rent vand ikke ser ud til at blive billigere fremover, kan der faktisk være gode besparelser at hente – måske er din virksomhed allerede i gang med at energieffektivisere?

Den øgede konkurrencekraft skyldes dels at du måske kan holde dine priser attraktive takket været dine energibesparelser. Eller at du vil stå stærkere ift. konkurrenter for de kunder og samarbejdspartnere, der efterspørger ansvarlig drift og bæredygtige virksomheder. Dem bliver der nemlig flere og flere af.

Og måske vil du finde nye forretningsmuligheder, nye materialer eller helt nye produkter undervejs i processen. Alt sammen bidrag til en god forretning som også holder ind i fremtiden.

Det er også værd at bemærke, at FN’s 17 Verdensmål er mål for bæredygtig udvikling. De handler altså om at skabe udvikling og vækst på en bæredygtig måde!

iStock-921527422.png
Beierholm-Profilfotos-2021-2471-72-2dpi.jpg

2: Dine kunder efterspørger bæredygtighed

Hvis du ikke allerede møder kunder, som ser på bæredygtigheden af din virksomheds arbejde, så kommer det fremover. De store virksomheder er i gang med at blive mere bæredygtige, og de vil efterspørge ansvarlighed blandt deres leverandører og samarbejdspartnere for på den måde at blive bæredygtig i hele værdikæden. Så hvis du gerne vil være leverandør til andre virksomheder fremover, gælder det om at være bæredygtig. Det kommer i øvrigt også til at gælde, hvis du vil være leverandør til det offentlige.

På samme måde ser slutbrugerne også efter bæredygtige løsninger. Det rammer både handels- og produktionsvirksomheder – og dermed alle leverandører af service, transport og andre ydelser i deres værdikæde.

3: Investorer kigger efter bæredygtighed

Det er ikke kun et spørgsmål om at tanke goodwill fra kunder og samarbejdspartnere. Der er også stærke signaler i at arbejde med bæredygtighed, hvis du skal tiltrække investorer eller låne kapital til din virksomhed. Det viser, at du tænker langsigtet i driften; bæredygtighed peger på en forventning om at ville drive virksomhed langt ind i fremtiden. Og samtidig vidner det om risikostyring. Du arbejder aktivt for at styre uden om dårlige sager og kriser med f.eks. dårlig medieomtale, forbrugerboykot eller uoverensstemmelse med lovgivning. Så bæredygtige virksomheder vil også have lettere ved at tiltrække investorer.

Men hvordan gør du lige opmærksom på dit arbejde med bæredygtighed? Faktisk har bl.a. FSR – danske revisorer og Finansforeningen i samarbejde lavet et forslag til, hvordan virksomheder kan oplyse sine hoved- og nøgletal for det, de kalder ESG-data, dvs. Environmental, Social & Governance. På den måde bliver tallene lettere at få overblik over for bl.a. investorer.

4: Der kommer flere krav fremover

Bæredygtighed er på den politiske dagsorden. Og vil være det længe, sådan som vores verden ser ud i dag: Med klimaforandringer og følgerne heraf, med voksende bevidsthed om menneskerettigheder og bedre levevilkår for alle og med en begrænset mængde ressourcer, og begrænset areal af landbrugsjord til at brødføde en voksende befolkning.

Der er politiske krav om mindre drivhusgasudledning og bedre miljø. Ikke blot i Danmark, hvor vi har et ambitiøst 2030-mål, der kommer til at kræve regler og påbud til virksomheder, men i det meste af verden. EU-kommissionen fremlagde i sommeren 2021 sin plan med forslag om vedvarende energi, energieffektivitet, afgifter og lignende. Det er forventeligt, at fælleseuropæiske regler – og støtteordninger – vil blive præget af bæredygtighed fremover.

Du kan med andre ord regne med, at der bliver mere lovregulering i de kommende år. På et tidspunkt rammer det også dig og din branche. Du kan gå i gang med at tænke bæredygtighed ind i din virksomhed i dag – hvor du selv kan sætte tempoet og målene – eller du kan vente til du er presset af en tidsfrist, andre har bestemt.

5: Du skal tiltrække de gode medarbejdere

Det er ikke bare en kliche. Især de yngre medarbejdere lægger vægt på ansvarlighed og bæredygtighed. Og et flertal af dem mener i øvrigt, at virksomheder tager for lidt ansvar for at løse samfundets problemer. Her vil du altså skille dig ud, hvis du gør en forskel. De yngre medarbejdere er måske mest aktive, fordi de forventer at leve længere end de ældre. Eller måske fordi klimadagsordenen er mere fremherskende i deres uddannelsestid.

Men uanset alder vil de fleste medarbejdere gerne kunne fortælle til familiefesten, at de arbejder et sted, der ikke medvirker til at ødelægge vilkårene for de kommende generationer. Så hvis du gerne vil have flere gode ansøgere at vælge mellem – og kunne holde på de bedste af dine medarbejdere – er det værd at arbejde med bæredygtighed i virksomheden. Sandsynligvis vil dine medarbejdere også gerne engagere sig i målet om at gøre din virksomhed grøn(nere).

iStock-899180894 small.jpg

6: Det er ikke så svært at komme i gang med bæredygtighed

En af fordelene ved FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er, at de opdeler den bæredygtige indsats i 17 områder (med i alt 169 delmål). Det giver et umiddelbart overblik over, hvad bæredygtig udvikling kan være – hvilke områder du kan rette indsatsen mod. Og det gør det lettere at se, hvad din virksomhed kan arbejde med, og hvad der ikke er relevant.

Du kan også læse flere artikler på beierholm.dk om, hvad du kan gøre. Eller du kan tage en snak med din revisor fra Beierholm. Vi vil gerne hjælpe dig i gang med bæredygtighed. Kontakt os her.

Vidste du at...

58 %

er mere tilbøjelige til at købe dine ydelser, når de ved, at din virksomhed er bevidst om sin indvirkning på samfundet og miljøet.

Kilde: The Natural Marketing Institute

Vi hjælper dig i gang med redskaber til at gøre din virksomhed grøn(nere).

Bæredygtighed stiller krav til virksomheden og den måde, som den driver forretning på.

Grundlæggende handler bæredygtighed om tre ting: Udledning af drivhusgasser, forbrug af naturressourcer samt genbrug og genanvendelse.

Når vi arbejder med en virksomheds bæredygtighed med henblik på at gøre den grønnere, tager vi udgangspunkt i dens værdikæde.

Få hjælp til bæredygtighed
Beierholm_baeredygtighed_topbanner_small[60].png