Indberetning af arbejdsudlejeskat ændres

Hvis en dansk virksomhed bruger udenlandske medarbejdere, som er skattepligtige til Danmark efter arbejdsudlejereglerne, så indberetter virksomheden i dag oplysninger omkring medarbejdernes indkomst og skat (8% AM-bidrag og 30% A-skat) til Skattestyrelsen ved at indsende blanket 01.010 DK/EN igennem TastSelv Erhverv.

Dette ændres pr. 1. januar 2023, hvor den danske virksomhed fremover skal indberette oplysningerne igennem eIndkomst.

Indberetningen skal indeholde de samme oplysninger som tidligere:

 • Oplysninger om udenlandsk adresse m.v. på den udlejede person
 • NYT: Indkomsttype 02 Særlig beskatning og indtægtsart 132 Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft
  • Lønperiode og dispositionsdato:
  • Indberetning til eIndkomst skal ske samtidig med betaling af fakturaen til udlejende virksomhed dog senest jf. virksomhedens frister for indberetning af A-skat m.v.
  • Lønperiode skal angives jf. den periode, som lønnen dækker
  • Dispositionsdatoen angives som betalingsdatoen på fakturabeløbet. Dækker fakturaen flere lønperioder, skal der foretages en indberetning pr. lønperiode med samme dispositionsdato på alle indberetningerne
 • Beløb i felterne 13, 15 og 16
  • Ved indberetning vil der bl.a. ske validering af, om felterne 13, 15 og 16 er udfyldt i samme indberetning, og at der ikke er indberettet oplysninger til andre felter. F.eks. må indberetningen ikke indeholde oplysninger om løntimer.

Indberetning kræver altså fremadrettet, at den danske virksomhed er registreret med pligt til månedligt at indberette A-skat og AM-bidrag til indkomstregisteret (eIndkomst). Dette gælder også, selvom virksomheden ikke udbetaler almindelig løn, men kun anvender arbejdsudleje.

Skillelinjen for anvendelse af indberetningsmetode afgøres ud fra dispositionsdatoen. Hvis dispositionsdato før 1. januar 2023 anvendes Blanket 01.010 til indberetning. Hvis dispositionsdato efter 1. januar 2023 skal indberetningen ske til eIndkomst (åben for indberetning nu).

Når året er gået, har den danske hvervgiver tidligere modtaget en oversigt over indeholdt arbejdsudlejeskat. Så vidt vi kan se, vil denne ”årsopgørelse” eller ”statement” fremover (fra og med indkomståret 2023) alene blive sendt til de udenlandske medarbejdere.

Skattestyrelsen har udsendt nyhedsbrev herom, hvilket kan læses her: Nyhedsbrev - Skat.dk

Vores erfaring er, at Skattestyrelsen sender en orienteringsskrivelse ud til de virksomheder, der tidligere har indberettet arbejdsudleje.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.