Skattemæssig rådgivning

Beierholm tilbyder løsningsorienteret skatte- og afgiftsrådgivning.

Skattelovgivning og praksis ændres hele tiden. Vi følger systematisk udviklingen i dansk og international skatteret, og har derigennem en tæt føling med udviklingstendenserne i dansk skattelovgivning. Dette gør os i stand til at rådgive langsigtet og proaktivt - og på højeste faglige niveau. Vi sender desuden nyhedsbreve ud til vores kunder og samarbejdspartnere, så du også altid kan være opdateret på skat og skatteloven. 

Skatteafdelingen er i daglig kontakt med kunder og vores revisorkollegaer og er derfor bekendt med udviklingen inden for de forskellige erhverv, brancher m.v.

Samtidig tager vi ansvar for at få afdækket relevante forhold med henblik på at sikre, at vores løsningsforslag giver reel merværdi for vores kunder. På den måde finder vi sammen den optimale løsning i den konkrete situation. Har du f.eks. brug for at vide mere om skatte- og momsforhold i forhold til personalegoder?

Sammen med vores store netværk af skatte- og afgiftsspecialister i hele verden kan vi også tilbyde en hurtig og effektiv rådgivning på det internationale område.

Har du styr på reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse? Reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gælder for medarbejdere, som rejser i Danmark og udlandet.

Har du en varebil? Og har du styr på skatten, momsen og afgifterne i denne sammenhæng? Vi har udgivet en publikation om skat, moms og afgifter omhandlende varebiler (gulpladebiler). Find også en publikation om skat, moms og afgifter omhandlende personbiler (hvidpladebiler).

Skat er en omkostning

Virksomheder og personer ønsker derfor, at beskatningsgrundlaget er optimeret, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte skat.

Vores rådgivning sikrer, at alle relevante skattemæssige forhold belyses - såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner. Kun herved kan skattebetalingen optimeres på kort og lang sigt. Beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Vi yder bl.a. rådgivning inden for disse områder:

 • Aktie- og anpartsselskaber m.fl.
 • Etablering af selskaber i udlandet eller i Danmark
 • Faste driftssteder og filialer
 • Joint ventures, entrepriseaftaler m.v.
 • Fonde, foreninger og arbejdsmarkedssammenslutninger
 • Strukturering af virksomheder
 • Køb og salg, ejerskifte, generationsskifte m.v.
 • Udarbejdelse af selvangivelser for personer og selskaber
 • Review af selvangivelser og andre skattemæssige opgørelser
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Leasing, herunder finansiel leasing
 • Skatteberegning, kildeskatter, lempelsesberegninger og acontoskat
 • Anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler.
 

Vi hjælper gerne

Har du en problemstilling, som du ikke kan "få hul på"? Måske blot et enkelt spørgsmål? Prøv at stille det til eksperterne i Beierholms skatteafdeling. Vi lover dig et svar inden for nogle få dage. Vi giver ingen fyldige redegørelser, og du får ikke egentlig rådgivning, som du kan basere konkrete handlinger på. Men vi kan sikkert hjælpe dig på vej og give dig et vink om, hvordan du kan komme videre.

Spørg om skat
Beierholm rådgivning og revision 5

Find din specialist i Beierholm

Har du brug for hjælp til at udvikle din forretning eller løse en problemstilling, har vi en række specialister, som kan hjælpe dig med en lang række specialeområder inden for skat og moms, corporate finance (køb og salg), digitalisering, finansiering, it-revision, it-sikkerhed, jura, pension, bæredygtighed mv.