På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for arv og gave indenfor følgende områder.

 

Dødsboer

Boafgift20242023
Ægtefæller, DKK00
Bundfradrag ved boafgift, DKK333.100321.700
Boafgift, (nære slægtninge)15%15%
Tillægsboafgift (ikke nære slægtninge)25%25%
   
Skattesatser/bundgrænser  
Skattesatser/bundgrænser Skatteprocent for skattepligtige boer50%50%
Mellemperiodefradrag pr. måned i beregnet skat, DKK2.4002.400
Bofradrag pr. måned i beregnet skat, DKK6.6006.400
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo, DKK78.60075.900
   
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed*  
Boets aktiver ved boafslutning, DKK3.272.5003.160.900
Boets nettoformue ved boafslutning (01.07.09 eller senere), DKK3.272.5003.160.900
*Begge beløbsgrænser skal opfyldes, for at der er skattefrihed  
   
Grænse for opkrævning af restskat, DKK41.30039.900
Grænse for udbetaling af overskydende skat, DKK3.6003.500

 

 

Gaveafgift

 20242023
Ægtefæller, DKKAfgiftsfri uanset værdiAfgiftsfri uanset værdi
   
Afgiftsfrie gaver, bundfradrag fra hver giver til hver modtager (ægtefæller anses for selvstændige givere og modtagere):  
- Børn, stedbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre samt visse plejebørn og samlevende, afdødt barns/stedbarns ægtefælle, DKK74.10071.500
   
- Barn/stedbarns ægtefælle, hvis barn/stedbarn lever, DKK25.90025.000
   
Afgiftssatsen over bundfradrag:  
Gaveafgiftspligtige, gaver til børn, stedbørn, børnebørn og forældre15%15%
Reduceret sats, hvis visse betingelser kan opfyldesAfskaffesAfskaffes
   
- Stedforældre / bedsteforældre36,25%36,25%
- Personer, der ikke er omfattet af gaveafgiftsreglerne (herunder søskende), er almindelig indkomstskattepligtige