Andre erklæringsopgaver

Der kan også være situationer, hvor der i lovgivningen er krav om, at revisor afgiver oplysninger eller erklæringer om virksomheden.

Vi tilfører troværdighed 

Vores arbejde i disse situationer vil altid tage udgangspunkt i de konkrete forhold, så vi tilfører troværdighed til oplysningerne med udgangspunkt i formålet med vores erklæring og vores kendskab til virksomheden.

Indholdet i erklæringerne kan naturligvis variere meget i forhold til de konkrete behov og sammenhænge, hvor det vil understøtte virksomheden – og give modtagerne den ønskede sikkerhed for rigtigheden af de fremlagte informationer.

Beierholm rådgivning og revision 15


Revisoren skaber troværdighed

Virksomheden skal ofte aflægge regnskabet som en årligt tilbagevendende begivenhed. 

Der kan også opstå situationer, hvor et pengeinstitut, offentlige myndigheder eller andre har brug for oplysninger om virksomheden, som ikke kan aflæses i regnskabet, hvor revisor med fordel kan afgive en erklæring på nogle talmæssige oplysninger og på den måde tilføre oplysningerne yderligere troværdighed. 

Assistance områder

Vi kan eksempelvis yde assistance og afgive erklæringer inden for et eller flere af følgende områder: 

  • Erklæring på skatteopgørelser til brug for indberetning til SKAT
  • Erklæring på budgetter til brug for præsentation overfor virksomhedens långivere
  • Erklæring til brug for værdifastsættelse ved generationsskifte
  • Erklæring på finansielle oplysninger til brug for tilbudsgivning
  • Erklæring vedrørende selskabsretlige transaktioner osv.

Kontakt os. Vi hjælper gerne.

5 gode grunde til at have en revisor

  1. Du får en nær, betroet rådgiver, som har tavshedspligt
  2. Du styrker din troværdighed over for bank, leverandører m.fl.
  3. Du får indberettet skat og moms korrekt og til tiden
  4. Du får kvalificeret, praksisnær rådgivning om drift og udvikling
  5. Du opnår samlet større reel værdi end udgiften til revisoren.

Læs mere