IT Risikovurdering: Hvor sikre er dine IT-systemer?

 

Vi kan nok ikke komme udenom det: Cyberkriminelle er og bliver en højaktuel trussel for os alle. Selv om der i dag er et øget fokus på IT-sikkerhed, bliver en virksomhed aldrig stærkere end sit svageste punkt, uanset om det er et sikkerhedshul i et stykke software eller medarbejdere, der ikke modtager awareness-træning.

Beierholm-IT-Risikovurdering

En risikovurdering er afgørende for at afdække og håndtere potentielle trusler mod en virksomheds IT-aktiver såsom hardware, software og data og dermed beskytte sig selv mod de skader og tab, man kan blive udsat for. En risikovurdering dækker over behandlingen af trusler, sårbarheder og skader.

Kort om IT-risikovurderinger

I risikosammenhæng defineres trusler som eksterne faktorer, virksomheden ikke har kontrol over. Det kan være tyven, der gerne vil bryde ind og stjæle computerudstyr eller hackeren, der forsøger at trænge ind i netværket og stjæle data. Som virksomhed kan man sagtens låse døren og have en god sikkerhed på sin infrastruktur, men det holder ikke nødvendigvis alle kriminelle ude.

Sårbarheder er derimod de forhold, som virksomheden har styring med. Eksempelvis er en firewall sårbar, hvis man får den konfigureret forkert eller ikke installerer opdateringer på den. Forskellen fra trusler er, at man med sårbarheder aktivt kan gøre noget for at mildne risikoen.

Når noget så går galt, kaldes det for en skade uanset omfang. Når man taler om skader, er der tre hovedpointer: 1. Forsøg at undgå skaders opståen. 2. Reducér skadens omfang. Og i visse tilfælde, 3. Tegn en forsikring.

Vores mål er at hjælpe dig med at opnå en solid informationssikkerheds-strategi, som giver dig tryghed til at fokusere på din kerneforretning...
Beierholm IT-revision og -sikkerhedsrådgivning
Beierholm sparring tablet.jpg

Hvordan foregår en IT-risikovurdering?

Når vi risikovurderer, kortlægger vi alt det, der er vigtigt for organisationen, om det er systemer, afdelinger, fysiske lokationer og hvad man ellers måtte have af vigtige aktiver.

Vi anvender en struktureret og dialogbaseret tilgang for at sikre, at vi får afdækket de standarder, der typisk anvendes.

Vi anvender en model, hvor vi på forhånd har taget stilling til de mest gængse trusler, sårbarheder og kontroller. På den måde kommer vi både dybt og bredt og sikrer, at analysen hele tiden står i kontekst med det, der er vigtigt for dig.

Desuden har vi tænkt ind, hvordan risikoen skal kommunikeres, og vores rapport er derfor både rettet mod dem, der skal forstå de risici, vi har fundet, og behandle dem. Men også mod den ledelse, som skal prioritere økonomien i opgaven.

Det kan måske lyde som om alle risici skal udryddes i en rasende fart, men sådan er det ikke nødvendigvis. Vi kan nemlig godt lide at tale om risikoappetit. Det kan vi, fordi intet er så sort/hvidt, at det altid skal fikses – der skal også være plads til ledelsesrum. Vi vil blot sikre, at beslutninger træffes organisatorisk korrekt.

 

Beierholm-IT-Risikovurdering-IT-aktiver

Er du bekymret for sikkerheden af dine IT-aktiver?

Måske kan det virke som en svær opgave at identificere præcis, hvor man er truet og hvordan man bedst mildner disse risici. I Beierholm er vi dedikerede til at hjælpe vores kunder med at opnå en robust og effektiv informationssikkerhed.

Vores erfarne team af specialister sidder klar til at udføre omfattende risikovurderinger, der identificerer og analyserer potentielle trusler og sårbarheder, som din virksomhed står overfor. Vi forstår hvor vigtig en helhedsorienteret tilgang til IT-risikostyring er, og sikrer, at alle relevante områder bliver dækket.

Igennem et samarbejde med os får du ikke bare adgang til omfattende ekspertise inden for informationssikkerhed og et dybdegående kendskab til internationalt anerkendte standarder som ISO 27002. Du får også adgang til vores dybe engagement i netop din succes. Vi forstår, hvor vigtig informationssikkerhed er for din virksomheds drift, omdømme og konkurrenceevne. Vores mål er at hjælpe dig med at opnå en solid informationssikkerhedsstrategi, som giver dig tryghed til at fokusere på din kerneforretning.

Skal vi hjælpe dig med at implementere bedste praksis og etablere passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine IT-aktiver og mindsker risikoen for sikkerhedsbrud? Kontakt Beierholm i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed med en professionel risikovurdering.

Kontakt Beierholm vedr. IT-revision og IT-sikkerhedsrådgivning

Vi hjælper gerne.

Hvad kan vi hjælpe med?