Den rigtige finansiering

Langt de fleste virksomheder har behov for finansiering. Det kan være til organisk vækst eller akkvisitioner, eller det kan være midlertidig finansiering af den løbende drift. Mulighederne er mange, men de typiske er bankfinansinering, leasing eller risikovillig kaptial fra investorer.

Hvad skal finansieres?

Det er oftest en fordel, at finansieringen passer til det aktiv, pengene skal bruges til. Der er ikke mange, der har købt deres hus via en fohøjet kassekredit på lønkontoen. Trods det ser vi ofte  virksomheder med en uhensigtmæssig finansiering. Det betyder unødig renteudgifter og likviditetsproblemer i hårde tider. En gennemgang af balancen eller en fuldstændig regnskabsanalyse, får disse uhensigtsmæssigheder frem så finansieringen kan optimeres.

Hvordan bestemmes den rigtige rente?

Lånemarkedet er som alle andre markeder bestemt af udbud og efterspørgsel. Hvis I er en fornuftig virksomhed, der både genererer overskud og har en god egenkapital, er der mange, der gerne vil tilbyde finansieringen - og dermed bliver prisen til forhandling. Er der derimod tale om brandslukning, er I ofte afhængige af den nuværende bank, der dermed kan sætte prisen efter deres velbefindene. Virksomheden skal derfor sørge for, altid at være så attraktiv en kunde som muligt, for at få en så god pris som muligt.
 

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-investeirngsanalyse.jpg

Risiko på passivsiden

Renten bestemmes naturligvis også af den generelle rente i markedet. Her er der ofte stor forskel på om renten skal være fast eller variabel og om den skal være i DKK, EUR eller måske CHF. Du kan også for SWAP- forretninger af spåmænd, der mener, at de kan forudse fremtiden. 

Vær yderst opmærksom på 2 ting:

  1. Virksomheden risikerer at påtage sig en meget stor risiko
  2. Udbyderne af lånemulighederne har en økonomisk interesse i, at I vælger netop deres produkter, derfor skal I være varsomme med at følge deres råd.

Egenkapital

En del af virksomhedens aktiver bør være finansieret af egenkapital. Ejerne skal vælge mellem om deres formue skal være tilgængelig som private midler, eller om den skal indgå i virksomhedens egenkapital. Ejerstrukturen har stor betydning for mulighederne for at få tilført mere kapital efter behov, fx se ift. hvordan er holdningen hos ejerkredsen i virksomheden og hvor god er muligheden for at rejse kapital hos nye investorer.

Sådan kan vi forbedre virksomhedens finansiering

Vi kender finansieringsmarkedet! Vi ved hvad der gør virksomheden til en attraktiv kunde, og vi ved hvilke muligheder der er for at skrue balancen og dermed finansieringen rigtig sammen. Det betyder, at vi kan hjælpe jer med at vælge og ikke mindst fravælge de forskellige finansieringsformer - og opnå de rigtige priser. Det betyder mere overskud til virksomheden og dens ejere.