Sådan tager du hul på at blive bæredygtig

Begynd indefra – sammen med nøglemedarbejdere

Du kan med fordel begynde processen indefra sammen med dine nøglemedarbejdere. Kig på forskellige miljøparametre; affald, vandforbrug, dieselforbrug etc. og evt. FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og få et indledende indtryk af, hvor din virksomhed har størst aftryk eller indflydelse.

Tag så et par timer med dine nøglemedarbejdere, hvor I prøver at tage de grønne briller på og kigger et par år frem: Hvad tror I der sker med branchen? Med lovgivningen? Med udviklingen? Hvilke krav vil der komme – fra hvem? Kig på kunderne, på konkurrenterne, på markedet. Hvad vil der ske for jer – og hvad kan I gøre? Hvordan kan I lave forretning, samtidig med at I forbedrer jeres aftryk på miljøet?

Når I begynder internt, kan I få en realistisk forventning om, hvad I selv kan og vil. Så kan I derefter hente eksterne rådgivere ind til at hjælpe med at færdiggøre overblikket og den videre proces, i det omfang I har behov for det.

Beierholm-team
iStock-1321947567-72dpi.jpg

Lav en screening af din virksomhed

Få lavet en screening af virksomheden – hvad er jeres råvareforbrug, energiforbrug, CO2-udledning? Det handler om hele din værdikæde: Hvis du fremstiller produkter, kan du se på, hvor råvarerne kommer fra, hvor produktionen ligger, hvem producerer, hvor meget transport kræver det, hvordan er produkternes holdbarhed, og hvordan er det med bortskaffelse?

I første omgang er det blot en screening – altså estimater. Sidenhen skal I gå i dybden med reelle data. Mange af tallene for din egen virksomhed har du givetvis allerede, men måske er de ikke samlet. Resten skal fremskaffes eller beregnes.

Herefter må I analysere, hvor det vil være muligt at gøre en væsentlig forskel. Det kan være dér, hvor der er størst risiko eller størst negativ påvirkning, men det kan også handle om, hvad I gør godt og bør gøre mere af.

Opstil mål

Næste skridt vil være at sætte mål, der harmonerer med, hvor I har det største aftryk, og hvad der har størst betydning for forretningen. Hvad ønsker I at opnå – er det energiforbruget og CO2-udledningen, der skal ned? Skal transporten reduceres/optimeres, eller skal I stille andre krav i forbindelse med indkøb eller evt. tænke i nye forretningsmodeller?

En certificering baseret på en internationalt anerkendt standard kan også være en mulighed. Hermed kan I dokumentere bæredygtighed og ofte få styr på leverandørkæden, afhængig af certificeringens karakter. Og certificeringer er lette at kommunikere.

Læg en ambitiøs, men realistisk plan

Læg en plan. Igen handler det om at være realistisk. Det vil sige, at det er de problemstillinger, der er mest relevante, som I vælger at arbejde med først og ikke alt på én gang! Stadig ambitiøst – det skal gøre en værdifuld forskel, men planer og mål, som ingen på forhånd regner med, bliver heller ikke fulgt. Hellere gennemføre et løb på ti kilometer end planlægge et maraton og give op på forhånd.

Planen gør arbejdet konkret. Planen vil også vise, hvad I selv kan internt, og hvad I skal have eksterne konsulenter, rådgivere og samarbejdspartnere til at hjælpe med. Og husk, at det også skal være forretningsmæssigt sundt! Det handler jo om at sikre virksomhedens overlevelse.

Fortæl om din indsats for bæredygtighed

Og så må du gerne kommunikere om din indsats. Rapportér og dokumentér dine resultater og din rejse. Forhold dig til, hvad du gør og hvorfor. Når det bunder i valide data og mål, er det reelt. Og når du kommunikerer åbent og ærligt – transparent – om dit arbejde med bæredygtighed, kan du vinde sympati fra dine kunder. Dine medarbejdere vil også bedre kunne bidrage positivt, når de ved, hvad målet og planen er, samt resultatet heraf.

Og her er det faktisk helt i orden at indrømme fejl. Hvis du har sat et mål, der er væsentligt – og som er baseret på realistiske planer ud fra konkrete tal og analyser, så kan det godt være, der er omstændigheder, som har forhindret at du er nået helt i mål, men du er – forhåbentlig – nået noget af vejen, og kan fortsætte i sporet. Det er OK at resultatet ikke er perfekt – så længe det, I gør, er baseret på det aftryk, I har som virksomhed, og så længe I vil og prøver. Og skulle der komme bump på vejen retter I indsatsen til og fortsætter i sporet.

iStock-1284549946-72dpi.jpg

Vidste du at...

93 %

af verdens 250 største virksomheder rapporterer om bæredygtighed.

Kilde: FN

Tal med Beierholm

Hvis du ønsker sparring og hjælp til at komme i gang med processen, er du velkommen til at tale med din revisor. Hos Beierholm har vi tilknyttet eksperter i bæredygtig udvikling, som vi kan inddrage i rådgivningen af din virksomhed.