Plads til at tænke nyt

Målrettet udvikling af kompetencer

For Beierholm er enhver medarbejder et talent med særlige kompetencer. Derfor er det også afgørende for os at give hvert enkelt talent de bedste optimale rammer for at udvikle sig professionelt og menneskeligt. Udviklingen skal samtidig sikre, at den enkelte medarbejder har en god balance mellem arbejdslivet og privatlivet.

Derfor er ledelsen og hele kulturen i Beierholm meget optaget af at udvikle og stille de nødvendige ressourcer til rådighed for, at hver enkelt medarbejder løbede lærer og bliver dygtigere til sit arbejde - og til samarbejdet med andre kolleger. Det sker gennem målrettet intern og ekstern uddannelse på mange planer.

Intern undervisning

På linje med den obligatoriske efteruddannelse af de statsautoriserede revisorer tilbyder Beierholm efteruddannelse til alle øvrige medarbejdere. I 2015/16 har medarbejderne i gennemsnit haft 83 uddannelsestimer mod 89 uddannelsestimer året før.

Rent praktisk udbyder Beierholm intern undervisning i et fastlagt forløb for alle yngre medarbejdere og et valgfrit kursusudbud målrettet de mere erfarne medarbejdere. Da det interne kursusudbud skal matche det samlede uddannelsesbehov i Beierholm - set i forhold til medarbejdernes kompetenceområder og anciennitet - kræver det en mangfoldighed af faglige kurser. Derfor blev der i 2015/16 gennemført ét eller flere kurser inden for 41 forskellige emneområder. Her anvendte Beierholms partnere og medarbejdere 3.555 timer som undervisere på disse kurser, og evalueringen dokumenterede høj kvalitet i disse forløb.

Branchens bedste beståelsesprocenter

Afledt af det interne fokus på uddannelse kan Beierholm med stolthed bryste sig af, at selskabets medarbejdere, som uddanner sig til statsautoriserede revisorer, i de seneste år har haft de højeste beståelsesprocenter blandt de større revisionsfirmaer i Danmark. Det gælder bl.a. ved den mundtlige revisoreksamen (100 %). Det vidner om, at kvaliteten i Beierholms strukturerede kompetence- og karriereudviklingsforløb fra elev til statsautoriseret revisor er helt i top.

Beierholm Revisorakademi

Et andet godt eksempel på bredden i det interne kursusudbud er Beierholm Revisorakademi. Her er det Faglig Udviklingsafdeling, som målrettet har udviklet denne interne uddannelse til en række medarbejdere med HD-eksamen og minimum 3 års erfaring efter afsluttet uddannelse, som ikke ønsker at læse videre til cand.merc.aud. Beierholm Revisorakademi henvender sig tillige - som efteruddannelsestilbud - til andre revisorer med en afsluttet uddannelse samt flere års praktisk erfaring.

I disse uddannelsesforløb arbejder medarbejderne både teoretisk og casebaseret med udvalgte emner inden for revision, erhvervsret og skat/moms.  

Beierholm Ledelsesakademi

Beierholm Ledelsesakademi udbyder lederuddannelse til partnere, statsautoriserede revisorer og andre ledere for at styrke både deres ledelsesmæssige kompetencer samt deres faglige og personlige udvikling.

in
Share
f
Share
Share