Personalegoder

En bred vifte af personalegoder

Alle medarbejdere hos Beierholm får tilbud om at modtage en række personalegoder - hvoraf enkelte af disse tilbud finansieres via bruttolønnen.

Blandt de centrale personalegoder er naturligvis en række med et fagligt og forretningsmæssigt fokus som f.eks. betalt overarbejde, betalt uddannelse og frihed i forbindelse med uddannelsen til HD, cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor.

Sundhedsforsikring med hospitalsdækning indgår også i pakken af personalegoder, ligesom fem feriefridage, betalt barselsorlov og barns 1. sygedag, dækning for kritisk sygdom, administration af pensionsordninger og erhvervsudygtighedsforsikring indgår. Desuden er der en række ordninger vedrørende avis, benzinkort, bredbånd, frokost, frugt, kaffe, massage, telefon, sportstøj, telefon m.m.

Medarbejderne har også mulighed for at leje to feriehuse på fordelagtige vilkår. Husene er ejet af Beierholms Medarbejderfond.

Et godt arbejdsliv i Beierholm er dog ikke alene afhængigt af sammensætningen af personalegoder. De er i højere grad at betragte som en del af de basisvilkår, som Beierholm mener skal være i orden i et ethvert ansættelsesforhold. Det handler således også om at skabe rammerne for en arbejdspladskultur, som giver den enkelte medarbejder en spændende og udfordrende dagligdag - med individet i centrum.

For at sikre at der er balance i det gensidige ”bytteforhold” mellem leder og medarbejder, er alle medarbejdere i Beierholm sikret én årlig medarbejderudviklingssamtale suppleret med en årlig gagereguleringssamtale.    

Samlet set tilstræber Beierholm at kunne tilbyde medarbejderne en række attraktive personalegoder, som understøtter virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, medarbejdernes ønsker og behov - og den overordnede HR-vision.

in
Share
f
Share
Share