Medarbejdere

Vores virksomhedskultur skaber en af Danmarks bedste arbejdspladser.

 

Beierholm vil være den bedste arbejdsplads i revisionsbranchen for dygtige mennesker, som ønsker at arbejde med revision og rådgivning i mindre og mellemstore virksomheder.

Sådan lyder Beierholms HR-vision. Den senest publicerede undersøgelse af Danmarks bedste arbejdspladser fra Great Place to Work® Institute Danmark fra 2017 bringer igen Beierholm i top-tre med en placering som nr. tre.

Beierholm er alene som deltager i undersøgelsen blandt alle revisionsvirksomheder i Danmark - og helt i top i konkurrencen med alle deltagende danske virksomheder med flere end 500 medarbejdere. Denne kategori omfatter nogle af Danmarks største og mest kendte firmaer og superbrands.

Det er et synligt og glædeligt resultat af Beierholms vedvarende og målrettede indsats for at skabe og fastholde en virksomhedskultur, hvor:

  • Ledelsen og medarbejderne har tillid til hinanden
  • Alle er stolte af det arbejde, som Beierholm udfører
  • Alle føler et reelt fællesskab med kollegerne i den landsdækkende organisation
  • Alle lever Beierholmværdierne i dagligdagen.

Individuel og kollektiv talentudvikling

Beierholm er meget optaget af at udvikle og stille de nødvendige ressourcer til rådighed for, at hver enkelt medarbejder og leder kan udnytte mulighederne for livslang læring for at blive dygtigere til sit arbejde og til samarbejdet med kolleger og kunder.

For Beierholm er alle et talent med særlige kompetencer. Derfor er det også afgørende, at Beierholm i styrede forløb giver hvert enkelt talent optimale muligheder og betingelser for at udvikle sig fagligt og personligt. Samtidig skal denne udvikling sikre, at den enkelte medarbejder også oplever en god livsbalance forstået som balance mellem arbejds- og privatlivet.

En virksomhed - flere karriereveje

Beierholm satser som nævnt målrettet på altid at være i besiddelse af de optimale ressourcer og branchens bedste kompetencer. Dette er forudsætningen for at sikre den fortsatte ambition om vækst - men også for at bane vejen for glidende generationsskifter i forhold til både kunder og Beierholms lokale afdelinger/ sektioner og hermed sikre den interne ”fødekæde”.

Dette medfører, at Beierholm ikke kun dyrker de medarbejdere, der skal være fremtidens partnere i virksomheden. Når motivationen for Beierholm er at drive en virksomhed i ægte balance i dagligdagen, er det derfor i høj grad et spørgsmål om, hvordan alle talenter (dvs. alle medarbejdere og ledere) forvaltes på optimal vis - det gælder både for de, der søger vertikal samt horisontal udvikling i organisationen.

Kompetent og autentisk ledelse

God ledelse, der understøtter det virkelige liv, er afgørende for Beierholms succes på både kort og langt sigt. Men som med alt andet kommer god ledelse ikke af sig selv, men er en selvstændig disciplin.

Både nuværende og potentielle ledere bliver uddannet, guidet og coachet til at udfylde og varetage deres lederrolle optimalt via et skræddersyet, internt lederuddannelsesprogram. Det er opdelt i seks moduler med en samlet varighed på halvandet år.

Der er tale om et lederuddannelsesprogram, som naturligvis tager afsæt i Beierholms værdier, visioner og missionens inderste betydning. Det kvalificerer deltagerne til at udøve reel værdibaseret og synlig ledelse i stor og loyal overensstemmelse med ”den Beierholmske ånd” og virksomhedens innovative fokus.

in
Share
f
Share
Share