Hvilke af de 17 verdensmål er relevante for din virksomhed?

Heldigvis er verdensmålene ikke en tjekliste, du skal krydse af. Det er indsatsområder, der er gjort konkrete, og som du kan vælge at arbejde med. De fleste mål er sikkert slet ikke relevante for din virksomhed. I hvert fald ikke i første omgang. Du skal finde det ene eller de få af målene, der giver mening at arbejde med i forhold til din forretning og din værdikæde. Områder hvor din virksomhed kan gøre en væsentlig forskel. Enten fordi der er behov for forbedring, eller fordi I gør noget godt og kan gøre mere af det samme. Begynd arbejdet dér, og så kan du efterhånden udvide indsatsen.

Her får du en hurtig gennemgang af hvilke verdensmål, du med fordel kan kigge på:

Samarbejder du med andre lande?

Nogle af FN’s 17 verdensmål er måske fuldstændigt irrelevante for din virksomhed. For eksempel (1) Afskaf fattigdom, (2) Stop sult og (16) Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Her er Danmark som samfund ganske godt med. Så hvis du ikke handler med udlandet – og måske primært ikke-vestlige lande – er der næppe meget, som ligger lige for at tage fat på omkring disse mål. Her er ganske vist nogle delmål om f.eks. ordentlig løn og bekæmpelse af korruption og bestikkelse, men når du følger dansk lovgivning, er du allerede langt.

Til gengæld er dette nogle af emnerne, du kan se på, hvis du samarbejder med, importerer fra eller producerer i lande, hvor fattigdom, sult og korruption er aktuelle.

Om de 17 verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

2 column dynamic height - 977x.png

Andre verdensmål har måske vigtige delmål

Nogle af verdensmålene, f.eks. (3) Sundhed og trivsel og (4) Kvalitetsuddannelse, kan i første omgang også virke irrelevante for en virksomhed i Danmark, hvor vi har et stærkt sundheds- og uddannelsessystem. Men der hører også nogle delmål til, som f.eks. peger på at nedbringe kræft, sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme og KOL. Og delmål om at hjælpe flere mennesker til faglige kvalifikationer. Så din virksomheds sundhedspolitik – det kan handle om rygning eller om motion – jeres arbejdsmiljø og f.eks. jeres politik om ansættelse af elever er faktisk også en mulighed for at arbejde i takt med FN’s verdensmål. Det samme gælder jeres ligestillingspolitik (Verdensmål nr. 5).

Under verdensmål nr. 10, Mindre ulighed, er der et delmål om bedre løn til de lavestlønnede for at mindske ulighed. Dette er i høj grad aktuelt for lande hvor migranter og andre svage grupper måske udnyttes for en dårlig betaling, men du kan også se det som en opfordring til at overveje, om lønforskellene i din virksomhed i Danmark er i fare for at blive for store.

Det kræver, I gør en væsentlig forskel

Det er vigtigt, at I reelt gennemfører jeres politikker for f.eks. sundhed, uddannelse og ligestilling i praksis. Mange steder er intentionerne gode, men den faktiske indsats drukner i den daglige travlhed. Og desuden gælder det om at kunne gøre en væsentlig forskel. Så selv om din virksomhed har en aktiv rygepolitik med tilbud om hjælp til rygestop, motionslokale m.m. er det måske ikke en indsats der fremmer sundhed og trivsel væsentligt. Måske skal I arbejde mere med området – eller måske skal I se på andre verdensmål, hvor I kan skabe en mere mærkbar forbedring.

Altid relevant verdensmål for danske virksomheder

Et af de verdensmål, der er relevant at se på for stort set alle danske virksomheder, er mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Især hvis din virksomhed fremstiller produkter, men også hvis I primært leverer handel eller service. For hvad køber I ind? Hvor og hvordan bliver produkterne fremstillet? Hvor kommer råvarerne fra? Hvordan er ressourceforbruget og affaldshåndteringen? Har I madspild i produktion eller kantine? Det gælder om at se på hele din værdikæde. Her har de fleste – også mindre og mellemstore – danske virksomheder mulighed for at blive mere bæredygtige. Det er også værd at bemærke, at ét af delmålene (nr. 12.7) handler om at fremme bæredygtige offentlige indkøbspolitikker. Så hvis du er eller gerne vil være leverandør til det offentlige, gælder det om at være en bæredygtig virksomhed.

Et mål om energiforbedring og vedvarende energi

Verdensmål nr. 7, Bæredygtig energi, er også relevant for langt de fleste danske virksomheder. Delmål nr. 7.2 og 7.3 går på at øge andelen af vedvarende energi og højne energieffektiviteten. Begge dele er forholdsvis lette at gå til for en virksomhed i Danmark, og det er desuden ofte muligt at søge tilskud til f.eks. energieffektiviseringer.

I øvrigt forenes mål 7 og mål 12 i delmål 9.4 under målet om Industri, innovation og infrastruktur. Her står der bl.a., at infrastrukturer og industrier skal gøres ”bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer”. Altså ny teknologi for bl.a. bedre energi- og ressourceudnyttelse.

2 Column (16_9) - 977x550.png

Miljøet er vigtigt for den bæredygtige udvikling

Forskellige temaer omkring beskyttelse af miljøet går igen i flere af verdensmålene, når vi kigger på dem gennem virksomhedsbriller. Tydeligst i mål 14 og 15, der handler om at beskytte Livet henholdsvis i havet og på land. Men også i verdensmål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 6 om Rent vand og sanitet. Alt efter din virksomheds branche vil her også være relevante delmål at kigge på. Måske I bruger træ eller andre råvarer fra naturen, måske I producerer fødevarer og/eller måske I kunne kigge på forholdene i det lokalområde, I er omgivet af.

Der er verdensmål og delmål, du kan arbejde med

Som sagt indledningsvis er 17 verdensmål med tilsvarende 169 delmål en stor mundfuld, og vi har i denne artikel kun lige ridsen overfladen af lakken. Men forhåbentlig har den peget dig i retning af, hvilke verdensmål, der er mest oplagte for din virksomhed at forholde sig til – og forbedre sig inden for. Hvis du handler med udlandet – og måske især ikke-vestlige lande – kan der være mange steder at tage fat, men det er der faktisk også, hvis du har en lokal, dansk virksomhed med leverandører, energiforbrug, affald og arbejdsmiljø.

iStock-1284549946-72dpi.jpg

Fortæl, hvor du gør – eller vil gøre – en væsentlig forskel

Og husk at FN’s 17 verdensmål ikke er et spørgsmål om at prale af hvor mange du arbejder for. Nogle mål kan du sagtens være langt med – f.eks. ligeløn og ligestilling på alle niveauer – uden det i sig selv er en mærkbar indsats. Det er måske blot en forventelig dansk branchestandard. Vælg hellere et verdensmål, hvor I kan gøre en reel forskel.

Du må gerne kommunikere din indsats – så længe den er reel og væsentlig. Hvis ikke den er reel og væsentlig risikerer du til gengæld, at det giver bagslag. Lever du ikke tilstrækkeligt op til dine erklæringer, er din indsats for lille eller for tæt på almindelig markedsstandard, så gennemskuer dine kunder, dine medarbejdere og andre interessenter det hurtigt.

Tal verdensmål og bæredygtig udvikling med en troværdig rådgiver

Begynd gerne din indsats med at tale med Beierholm. Vi kan hjælpe dig med overblikket, og med hvor og hvordan du kan begynde dit arbejde med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.

Vidste du at...

70 %

af verdens smv'er mener, at arbejdet med bæredygtighed fremmer konkurrenceevnen.

Kilde: Zero Carbon og Asnet