Strategi

- i den mindre eller mellemstore virksomhed.

Mange mindre og mellemstore virksomheder opfatter begreber som strategisk planlægning, strategisk ledelse og strategisk udvikling som begreber, der kun er anvendelige i forbindelse med store virksomheder. Med publikationen forsøger vi at gøre de mange begreber jordnære, og give indehavere/ledere af mindre og mellemstore virksomheder et praktisk redskab, eventuelt som inspiration til at arbejde med den fremtidige udvikling af virksomheden.

Mange mindre og mellemstore virksomheder opfatter begreber som strategisk planlægning, strategisk ledelse og strategisk udvikling som smarte begreber fra managementlitteraturen, begreber der kun er anvendelige i forbindelse med store virksomheder. Med nærværende publikation vil vi forsøge at tilbagevise denne opfattelse og afmystificere de fine begreber. Vi mener nemlig, at strategisk udvikling er for alle virksomheder, men omfanget af strategiarbejdet er selvsagt anderledes for den mindre og mellemstore virksomhed, end det er for den helt store virksomhed.

I den mindre og mellemstore virksomhed er lederens hverdag ofte præget af de daglige arbejdsopgaver, driftsopgaverne. Derfor er der måske sjældent tid og kræfter til at gøre sig mere overordnede og langtrækkende overvejelser, altså beskæftige sig med udviklingsopgaverne. Endvidere står ejeren/lederen af den mindre eller mellemstore virksomhed ofte temmelig alene. Han mangler måske nogen at afprøve nye ideer og visioner på.

Vi håber med nærværende publikation at kunne inspirere også ejere og ledere af mindre og mellemstore virksomheder til at tænke og arbejde strategisk, hvorved vi forstår, at man gør sig forestillinger om, hvordan fremtiden vil tegne sig for virksomheden på lidt længere sigt, og hvorledes man som ejer eller leder selv kan påvirke den fremtidige udvikling af virksomheden.

in
Share
f
Share
Share