Værdiansættelse

Med købers øjne:
5 ting, der påvirker din virksomheds værdi

 

Vi oplever med jævne mellemrum, at iværksættere kommer til os og beder om en værdiansættelse af deres virksomhed, fordi de har en potentiel investor eller køber på hånden – eller måske drømmer om en.

Men det kan være sin sag at sætte et prisskilt på en virksomhed. Det gælder især, hvis den ikke har bevist sit værd endnu i form af omsætning og indtjening. Det betyder ikke nødvendigvis, at den ikke er noget værd, for når vi værdiansætter en virksomhed, er det i høj grad indtjeningspotentialet, vi ser på. På den anden side skal din virksomheds potentiale ikke basere sig på drømme alene, men underbygges af pålidelige tal og gerne konkrete aftaler med kunder eller samarbejdspartnere.

Én ting ligger dog fast: Din virksomhed er det værd, som en køber vil give for den.

Så hvad er det egentlig, en køber lægger mærke til – og som du derfor med fordel bør have styr på?

Her kommer fem bud.

 

1. Du gør køber tryg

Forestil dig, at det er dig, der skal købe noget – for eksempel et hus. Det er en stor investering, og du vil selvfølgelig ikke nøjes med at se på pæne billeder. Du vil ind i huset og besigtige alle rum. 

Det er ikke anderledes med en investor, der overvejer at købe hele eller dele af din virksomhed. Hvis han under sin besigtigelse konstaterer, at der er skimmelsvamp bag et klædeskab, eller at en revnet mur er malet nødtørftigt over, så bliver han utryg. 

Spørgsmålene vil uvægerligt melde sig: Hvis der er revner i overfladen, hvad skjuler der sig så ellers af ting længere under overfladen og længere nede i fundamentet? Den slags skaber utryghed, og utryghed får prisen til at falde.

Derfor: Hav styr på butikken fra inderst til yderst.

 

2. Du kan tåle at blive kigget i kortene

Hvis du ved, at du inden for en årrække vil sælge din virksomhed eller tiltrække en investor, er revision et element, der kan medvirke til at skabe tryghed.

Mange virksomheder har mulighed for at fravælge revision – og gør det også i praksis. Det giver en besparelse på kort sigt, og der kan der være gode og fornuftige årsager til at prioritere på den måde.

Men når der i disse år er blusset en debat om fravalg af revision op, skyldes det jo, at det samtidig skaber usikkerhed om virksomhedernes sundhedstilstand, når så mange virksomheder vælger revisionen fra. Hvis ingen har kigget virksomheden i kortene, hvordan kan en køber så vide, at han får, hvad han betaler for?

Den problematik kan du minimere betragteligt ved at vælge revision. Hvis du i forvejen bruger en revisor til assistance med skat, regnskab og øvrig rådgivning, er det ofte samme person, der står for revisionen. Men når en revisor foretager revision, er det i rollen som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” – det vil sige, at han over for omverdenen afgiver en erklæring på, at virksomhedens tal stemmer overens med virkeligheden. Den erklæring er et vigtigt element for en potentiel køber, da det skaber øget tryghed.

Ved at lade din virksomhed revidere, sender du også et signal til omverdenen om, at du ikke har noget at skjule. Det er med til at skabe den gennemsigtighed, som enhver køber eller investor ønsker. 

Her kan du læse mere om merværdien ved revision.

 

3. Du har styr på aftaler og kontrakter

Vi ser en tendens til, at iværksættervirksomheder har færre værdier i form af fysiske aktiver som maskiner, biler og andet materiel end hidtil. Derimod har virksomhederne i stigende grad immaterielle værdier såsom goodwill, kunder, varemærke, patenter og licensaftaler.

Derfor er det vigtigt for en potentiel køber, at du indgår fornuftige aftaler, der kan medvirke til at sikre fremtidig indtjening og samtidig ikke udgør en risiko eller ugunstig omkostning.

Er din omsætning afhængig af en licensaftale – fx en ret til at sælge et bestemt varemærke – så vil en køber interessere sig for, hvor ofte aftalen skal genforhandles, og om du har indgået en god, lang aftale. Selvom aftalen skal genforhandles med korte mellemrum, kan køber vurdere en god historik som indikator for, at det også vil fortsætte fremover.

Der kan også være tale om leasingaftaler. Her vil køber se på, om det leasede materiel er relevant (måske har køber lignende udstyr i egen virksomhed), og hvor længe aftalen løber. Sørg også for at have lejeaftaler, der sikrer brugsretten (fx til lokaler) i lang tid, men sørg også for, at du kan komme ud af dem inden for en overskuelig fremtid.

Vi hjælper dig gerne med at skabe overblik over, hvilke aftaler, kontrakter, ejeraftaler og formelle dokumenter du skal have styr på – og hvor de kan forbedres.

I forbindelse med et salg bør du desuden få alle aftaler gået efter i sømmene med en advokat.

 

4. Du kan holde på dit hold

Nøglemedarbejdere hænger ikke på træerne, og det ved en potentiel køber. I mange virksomheder er jockeyen lige så vigtig som hesten, og falder jockeyen af undervejs, er det ikke til at vide, hvor hesten ender. Typisk ønsker en køber jo at drive virksomheden videre som hidtil, men understøtte den i at blive endnu større. Her spiller nøglemedarbejderne, ja, en nøglerolle.

Derfor vil en køber ofte være interesseret i en vis grad af sikkerhed for, at han kan regne med de vigtigste medarbejdere, og det er ikke altid nok, at de brænder for projektet. I den situation kan det være en god idé at gøre nøglemedarbejderne til medejere af virksomheden. Det skaber alt andet lige en højere grad af commitment, og det viser køber, at han kan regne med holdet. 

Derudover kan man indgå en aftale, hvor de medejende nøglemedarbejdere forpligtes til at geninvestere deres ejerandel i virksomheden efter købers overtagelse.

 

5. Du er altid klar til (uventede) gæster

Når der kommer gæster – uventet eller ej – er det rarest for alle parter, at du ikke skal til at gøre hovedrent, fem minutter før de banker på. I værste fald vender de jo om i døren.

Oversat til købersprog handler det om, at du altid forsøger at tænke et fremtidigt salg ind i din måde at drive virksomheden på. Det betyder, at når en potentiel køber banker på døren, så er du altid i stand til at fremvise:

  • En vision og strategi for, hvad virksomheden vil opnå
  • En opdateret forretningsplan
  • Gennemarbejdede budgetter med realistiske forudsætninger
  • Klart overblik over, hvad virksomhedens kernekompetencer er
  • En tydelig beskrivelse af virksomhedens indtjeningsgrundlag – produktgrupper, varer, ydelser
  • Velbeskrevne forretningsgange og rutiner
  • Økonomisk rapportering, der viser virksomhedens indtjening og pengebinding
  • En selskabsstruktur, der er optimeret til en kommende investor
  • Et skalerbart koncept, der kan implementeres på nye markeder

 

Søg rådgivning i god tid

Som sparringspartner for tusindvis af iværksættere er det vores erfaring, at det betaler sig at tage en revisor med på råd fra start. Du er velkommen til at kontakte Beierholms iværksættergruppe til en uforpligtende snak om, hvordan du kan optimere din virksomhed til et fremtidigt salg – og skabe tryghed for en kommende køber.

 

Læs også

Få din virksomhed værdiansat på et par timer

Iværksætteri: Sådan tiltrækker du investorer

Køb og salg af virksomheder

Få 2 timers gratis rådgivning for iværksættere

in
Share
f
Share
Share