Holdingselskab

Holdingselskab

Vi anbefaler ofte, at du organiserer dit driftsselskab i en holdingstruktur. 

Et holdingselskabs primære formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Holdingselskabet har som udgangspunkt ikke aktiv drift. Du ejer holdingselskabet, og holdingselskabet ejer driftsselskabet.  

En holdingstruktur har en række praktiske og økonomiske fordele, både hvis du ejer driftsselskabet alene, og hvis I er flere ejere. Du skal dog være opmærksom på, at du skal udarbejde årsregnskab for både driftsselskabet og holdingselskabet, ligesom du selvfølgelig må påregne stiftelsesomkostninger for begge selskaber. 

Mindre risiko med holdingselskab

Når dit driftsselskab tjener penge, må du udlodde dets frie reserver som udbytte. I et holdingselskab kan du således sikre overskuddet fra driftsselskabet ved at udlodde det som udbytte i rette tid til holdingselskabet, så pengene ikke går tabt, hvis driftsselskabet lider tab. 

Som udgangspunkt kan driftsselskabets kreditorer ikke kræve deres tilgodehavende indfriet med holdingselskabets midler. Holdingstrukturen kan ikke sikre driftsselskabet mod at lide tab eller endda gå konkurs, men hvis du beskytter overskuddet i form af udbytte udloddet til holdingselskabet, sikrer du dig midler til at genopbygge driftsselskabet eller eventuelt investere i nyt driftsselskab. 

Der kan naturligvis være en situation, hvor driftsselskabet ikke udbetaler udbytte, men lader overskuddet blive i driftsselskabet for at konsolidere sig.

Har du flere forretningsområder, fx en detailbutik og et ejendomsselskab, kan det være en fordel at holde disse adskilt i individuelle driftsselskaber ejet af dit holdingselskab. På den måde isolerer du risikoen i det enkelte driftsselskab. 

Holdingselskabet er en fordel, når I er flere ejere

Når I er flere om at drive et selskab, kan en holdingstruktur give jer en vis frihed til at bestemme hver især, hvor mange penge I vil trække ud til private formål. Hvis holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet, kan overskuddet i driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Det er så op til den enkelte ejer af holdingselskabet, om pengene skal hæves privat (skattepligtig personlig indkomst), geninvesteres eller blive stående i holdingselskabet. 

Holdingstrukturen gør det også nemmere for jer at administrere en købesum, hvis I vælger at sælge jeres driftsselskab. Dit holdingselskab kan sælge sine aktier eller anparter skattefrit, hvorimod du vil blive beskattet af købesummen som aktieavance, hvis du personligt ejer dine aktier eller anparter i driftsselskabet.

in
Share
f
Share
Share