Etablerings- og iværksætterkonto

Etablerings- og iværksætterkontoordningen er en ofte overset mulighed for at udskyde sin beskatning

Det kan være en dyrt at starte egen virksomhed. Både hvis du køber en eksisterende virksomhed, eller hvis du starter din egen virksomhed fra bunden.

Der skal måske betales for goodwill, købes produktionsudstyr og IT mv. samt afholdes driftsomkostninger.
Alle disse investeringer skal finansieres. Dette sker ofte ved en kombination af egen opsparing og lån i pengeinstitut.

I den forbindelse overser mange iværksættere muligheden for at gøre brug af etablerings- og iværksætterkontoordningens.

Opsparing til egen virksomhed med fradrag i skatten

I korte træk går ordningen ud på, at du kan spare op på særlig bankkonto (etableringskonto eller iværksætterkonto) og trække indbetalingerne fra i skat.

Går du således med en langsigtet drøm om at starte egen virksomhed, kan du med fordel indbetale et beløb hvert år til kontoen i banken og få et ekstra skattefradrag på selvangivelsen. 

Ordningen kan bruges i årene frem til etableringen og 4 år efter etableringen. 

Hvilken kontoform skal du vælge?

En tommelfingerregel er, at du bør bruge iværksætterkontoordningen, hvis du betaler topskat.
Indbetalingerne til denne ordning giver fradrag i den personlige indkomst, og dermed reduceres topskatten. En indbetaling på DKK 1.000 giver således en skatteudskydelse på ca. DKK 520. 

Betaler du ikke topskat, kan du måske med fordel bruge etableringskontoordningen. En indbetaling til denne ordning på DKK 1.000 giver en skatteudskydelse på ca. DKK 329.

Hvilken ordning du bør vælge afhænger af en konkret vurdering.

Skatteudskydelsen forbedrer din likviditet

Ved at benytte etablerings- og iværksætterkontoen styrker du virksomhedens likviditet og soliditet ved etableringen af virksomheden, og får derved bedre finansieringsvilkår i øvrigt. Konkret vil du få en forbedret likviditet i de første år, forudsat skatteværdien af indbetalingerne til etablerings- og iværksætterkontoen opspares. 

Konkret vil en indkomst på 1.000 medføre en skat på op til 520 DKK, dvs. du kan spare 480 DKK op. Vælger du i stedet at indsætte de 1.000 DKK på en iværksætterkonto vil du ikke skulle betale de 520 DKK i skat, men de vil indgå som likviditet når du etablerer virksomheden – du kan derfor bruge de 1000 DKK til at købe inventar mv. for. Men ”prisen” herfor er at du ikke kan afskrive skattemæssigt på inventaret mv. i de følgende år – derfor taler man om skatteudskydelse.

Skattemæssigt fradrag uden indbetaling

Det er muligt at få fradrag indbetalinger i 2018, for indskud foretaget i perioden fra og d. 16. maj 2018 til og med d. 15. maj 2019. Herved er det også muligt at opnå fradrag i 2018, hvis man allerede nu ved, at man når at etablere virksomhed inden d. 15. maj 2019.

I så fald giver ordningen mulighed for, at du kan skrive fradraget på selvangivelsen for indeværende år, dvs. 2018, uden at have penge op af lommen. Skatteværdien af fradraget udbetales som overskydende skat i løbet af foråret året efter, medmindre andre forhold medfører en restskat. 

Et eksempel

I dette eksempel har "Anders Andersen" startet egen butik den 1. juli 2018 og har i den forbindelse investeret DKK 100.000 + moms i inventar mv. samt DKK 100.000 + moms i installationer. En samlet investering på DKK 200.000 + moms. Herudover har virksomheden i perioden 01.07.18 - 31.12.18 betalt DKK 30.000 + moms i husleje. Anders har i banken lånt DKK 250.000 via en kassekredit.

Fordi etablering af virksomheden allerede er sket inden d. 15. maj 2019, behøver Anders ikke at indskyde pengene kontant i banken for at få fradraget i 2018. Fradraget bevirker, at Anders vil blive godskrevet skattebesparelsen på årsopgørelsen for 2018, svarende til ca. DKK 75.700. 

Efterfølgende bør Anders tage beløbet fra sin private NemKonto og indbetaler beløbet til virksomhedens kassekredit. Dermed sparer Anders en masse renter på virksomhedens kassekredit. Anders kan alternativt bruge beløbet til at investere i sin virksomhed - uden at spørge banken om yderligere kredit. 

Hvis Anders ikke havde benyttet sig af denne mulighed ville han kunne afskrive skattemæssigt på inventaret mv., dvs. over de kommende ca 7 år få skattebesparelsen af afskrivningerne udtalt via årsopgørelsen. Samlet set efter ca 7 år er skatteeffekten ens, men likviditetsvirkningen er meget anderledes positiv ved anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoen.

Krav

For at bruge ordningen kræver loven, at iværksætteren arbejder mindst 50 timer om måneden i virksomheden. Endvidere skal der være investeret mindst DKK 87.600 i forbindelse med opstarten, for at de opsparede penge kan frigives eller fradrages uden indbetaling.Det er meget vigtigt at overholde disse regler, idet man ellers bliver pålagt stafrenter. 

Konsekvenser

Når etablering af virksomheden er sket, vil fradragene på selvangivelsen blive beskattet ved enten reduktion i afskrivningsgrundlaget (for eksempel ved køb af driftsmidler) eller reduktion af det beløb, der kan trækkes fra i skatteopgørelsen (ved driftsudgifter).

I eksemplet fra før betyder det konkret, at afskrivningsgrundlaget på driftsmidler bliver reduceret med 50% fra DKK 100.000 til DKK 50.000. Det samme gør sig gældende for afskrivningsgrundlaget på installationer. Huslejeudgifterne på DKK 30.000 bliver reduceret med 55% fra DKK 30.000 til DKK 13.500.
Korrektionen skyldes, at Anders allerede har fået fradraget og skatteværdien af de DKK 230.000 én gang. Reelt ”låner” Anders således skatteværdien (som kan beregnes til DKK 75.700) af Skattestyrelsen - og betaler ”lånet” tilbage i årene efter virksomhedens start i form af mindre fradrag på driftsmidler, indretning af lejede lokaler, driftsudgifter mv., som har været omfattet af det oprindelige etablerings- eller iværksætterkontofradrag.

Havde Anders valgt iværksætterkontoen ville reduktionen have været 100%, idet fradraget ved indbetaling på iværksætterkontoen er op til 52% (topskat). 

Tag din revisor med på råd

Selvom det kan være fristende selv at indbetale på etablerings- eller iværksætterkontoordningen og trække det fra på selvangivelsen, så anbefaler vi, at du tager en revisor med på råd først. Din revisor kan give dig overblik over, hvad du skal være opmærksom i forhold til din konkrete virksomhed og dermed større tryghed for, at du har handlet korrekt på længere sigt.

Er du i tvivl om mulighederne, er du velkommen til at

Kontakte Beierholms iværksættergruppe

 

eller booke

2 timers gratis rådgivning


Vi glæder os til at høre fra dig.

in
Share
f
Share
Share