Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Vi skal holde reception. Kan vi trække momsen fra? Er en studierejse skattepligtig for medarbejderen? Vi skal holde julefrokost. Er udgiften fradragsberettiget?

Dette er typiske spørgsmål, som du kan få svarene på i Beierholms publikation "Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?".

Publikationen er opdateret februar 2024. 

Hvis du har spørgsmål til publikationen, er du velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling.