Moms ved handel med udlandet

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldte, for at der kan købes og sælges uden moms.

Der er særlige regler i forhold til den dokumentation, der skal foreligge ved salg af varer og ydelser til udlandet.

Formålet med denne publikation er at give en praktisk anvendelig vejledning om den momsmæssige behandling ved grænseoverskridende handel med varer og ydelser mellem virksomheder, herunder at give anvisning på hvordan indberetningerne skal foretages til Skattestyrelsen.

Publikationen beskriver ikke momsreglerne for salg af varer og ydelser til private aftagere i udlandet.

Publikationen er opdateret pr. januar 2024. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte Beierholms Skatteafdeling.