Moms på fast ejendom

Ophævelsens betydning for fremtidige salg 

Det betyder, at der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger med tilhørende jord. Det samme gælder i et vist omfang ved salg af ombyggede og renoverede ejendomme.

Derimod vil ”gamle” bygninger kunne sælges momsfrit.

Byggeri for fremmed (købers) regning anses ikke som salg af en ny bygning. Byggevirksomheder, der opfører bygninger på andres (købers) grunde, udfører en byggeentreprise, hvor der skal betales moms af det fulde vederlag for byggeriet efter momslovens almindelige regler.

Der er tale om et meget komplekst område, hvor rækkevidden af de ”nye” momsregler medfører en lang række afgrænsningsspørgsmål. Skatterådet har afgivet en lind strøm af bindende svar på området, men der er stadig masser af uafklarede spørgsmål. Derfor forventer vi, at det fortsat vil vare en rum tid, inden der foreligger en utvetydig praksis på området.

Beierholm rådgivning og revision 2

Denne publikation er generel vedr. moms på fast ejendom. I publikationen finder du derfor ikke svar på alle spørgsmål om de komplekse regler på området. 

Vi anbefaler altid at søge konkret rådgivning om de momsmæssige og skattemæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med opførelse og salg af bygninger og/eller byggegrunde.

Publikationen er opdateret med den nyeste praksis, der foreligger pr. 1. januar 2023.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til konkrete problemstillinger og opgørelser.