Påbud om salgsregistreringssystem for visse brancher

Fra og med 1. januar 2024 skal visse brancher benytte digitale kasseapparater (salgsregistreringssystemer). Det gælder dog som udgangspunkt kun de virksomheder, der har en årlig omsætning under m.DKK 10.

Hvilke brancher er omfattet

De brancher, der er omfattet af dette påbud er:

  • Cafeer, værtshuse, diskoteker m.v.
  • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer  m.v.
  • Købmænd og døgnkiosker
  • Restauranter.

 

Krav til kasseapparaterne

Der er 15 tekniske krav til kasseapparaterne, der er omfattet af dette påbud.

Det gælder bl.a. i forhold til, at alle handlinger på kasseapparaterne skal registreres i systemets elektroniske journal, så der er en ”log” på alle data, og at kassebonerne skal opfylde fakturakravene til forenklede fakturaer.

Kasseapparatet skal desuden kunne ”logge”:

  • Tidspunkt for hvert købs start og afslutning
  • Fortløbende transaktionsnummer (unikt pr. CVR-nr.)
  • Anvendte betalingsmetode
  • Serienummer på kasseapparatet.

Der er desuden en lang række krav til de data  m.v., der skal kunne trækkes ud af kasseapparatet.

Beierholm-bogføringsloven-inspirationsmøde.jpg

Formater

Skattestyrelsen anvender OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File – Tax) som standard filformat, og kasseapparatet skal kunne håndtere dette.

 

Certifikater

Den nye standard bliver OCES3-certificater i stedet for OCES2. Kasseapparaterne skal kunne tilpasses hertil.

Reglerne i dag

Skattestyrelsen har allerede i dag mulighed for at påbyde brugen af sådanne kasseapparater, hvis virksomhederne har overtrådt reglerne. Denne mulighed har været til stede siden 01.07.2021.

Med udvidelsen af reglerne bliver en lang række virksomheder nu automatisk omfattet af kravet om et digitalt kasseapparat.

På nuværende tidspunkt er der ikke leverandører af digitale kasseapparater, der er forhåndsgodkendt af Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at de berørte virksomheder sikrer sig, at deres kasseapparat lever op til de nye skærpede regler.

Afslutning

Kontakt gerne din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling for en uddybning af ovenstående.