Opsigelse af skatteaftalen med Rusland

DBO mellem Danmark og Rusland

Danmark havde tidligere en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Rusland. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev opsagt af Danmark 13. november 2023 med virkning fra den 1. januar 2024.

Opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten var nødvendig for, at Danmark kunne inkorporere bestemmelserne om de defensive foranstaltninger i dansk ret.

Revideringen af EU’s sortliste, som omfatter Rusland, findes i Danmark i Ligningslovens § 5 H, stk. 2

 

EU's sorte liste

Den 14. februar 2023 blev Rusland indført på EU’s sortliste. Baggrunden for indførslen bunder i, at der i EU-regi foregår et løbende arbejde med at bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse. Et tiltag mod dette er EU’s sortliste, hvilket er EU's liste over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Listen omfatter de lande, der ikke overholder kriterierne for god forvaltning på skatteområdet. Landene bliver vurderet ud fra en række kriterier, der er med til at afgøre, om de er samarbejdsvillige på skatteområdet.

Hvis et land ikke har gennemsigtighed på skatteområdet og fair beskatning, kan det føre til, at landet bliver opført på listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Listen revideres to gange årligt, hvor nye lande opføres på listen, hvis de ikke overholder kriterierne.

Beierholm rådgivning og revision 53

Defensive foranstaltninger

De ikke samarbejdsvillige lande fremgår af Ligningslovens § 5 H, stk. 2 – Danmarks såkaldte sortliste. Med virkning fra 1. januar 2024 er Rusland blevet tilføjet til listen. Efter Rusland er blevet tilføjet til listen, omfatter listen nu følgende lande:

Amerikansk Samoa, Bahamas, Guam, Trinidag og Tobago, Vanuatu, Anguilla, Belize, Palau, Samoa, Turks- og Caicosøerne, Antigua og Barbuda, Fiji, Panama, Seychellerne, De amerikanske Jomfruøer og Rusland.

Skattemæssigt har det den betydning, at der ikke er fradrag for betalinger til interesseforbundne modtagere hjemmehørende i Rusland.

Der er heller ikke fradragsret i det tilfælde, hvor modtageren ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Rusland, hvis modtageren af betalingen ikke er betalingens retmæssige ejer, og betalingen bliver videreført til en modtager i Rusland.

Der skal desuden indeholdes og betales en særlig høj udbytteskat på 44 % på udbytter af hovedaktionæraktier, datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier.

Afslutning

Hvis der er spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.