Har du husket afgiften af IT-udstyr?

Fra 1. januar 2022 blev blankmedieafgiften ændret, og helt andre produkter blev omfattet af den nye afgift i forhold til den tidligere blankmedieafgift. Officielt hedder den nye ordning ”blankmedie vederlag”.

Baggrund

Blankmedieafgiften har til formål at sikre kunstnere en betaling for evt. piratkopiering af deres ophavsretsbeskyttede værker, f.eks. musik eller film.

Produkter omfattet af afgiften

Fra 1. januar 2022 skal der betales blankmedieafgift af:

  • USB-stiks, hukommelseskort, harddiske og andre lagringsenheder 
  • Smartphones 
  • Tablets 
  • Computere (både bærbare og stationære).

Skal din virksomhed betale afgift?

Alle virksomheder, der fremstiller eller indkøber et af ovenstående produkter fra udlandet, skal registreres hos CopyDan/Kulturplus for blankmedievederlag. Når virksomheden er registreret, vil den modtage et godkendelsesnummer fra CopyDan/Kulturplus.

Afgiftens størrelse i 2022

ProduktDKK/stk.
USB, hukommelseskort m.v. – maks. 128 GB4,00
USB, hukommelseskort, harddiske m.v. med over 128 GB16,00
Smartphone45,00
Tablet45,00
Computer45,00

 

Salg med og uden afgift

Der skal ikke beregnes blankmedieafgift i følgende tilfælde:

  • Produkter, der sælges til andre virksomheder, der er godkendt   
  • Produkter, der sælges og leveres uden for Danmark   
  • Produkter, der alene skal anvendes til undervisning eller erhvervsformål (gælder ikke smartphones)   
  • Produkter, der alene anvendes til personer med nedsat høre- eller synssans   
  • Produkter, der skal anvendes efter fritagelse fra kulturministeriet.

Det er din virksomhed, som sælger, der skal kunne dokumentere, at betingelsen for fritagelse er opfyldt, og du skal som sælger indrapportere købers godkendelsesnummer eller CVR-nr.

Indrapportering

Det kan frit vælges, om en virksomhed vil indrapportere månedsvis eller kvartalsvis. Sidste frist for indrapportering er den sidste dag i den efterfølgende måned.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.