Frem og tilbage i beskatning af fri bil er lige langt

I en årrække lå reglerne for beskatning af fri bil fast, og alle – såvel rådgivere som skattemyndigheder – var enige om, at beskatning af fri bil for nye biler skulle ske på baggrund af den såkaldte ”nyvognspris”. Det var fast antaget, at nyvognsprisen skulle forstås som den pris, bilen blev indregistreret til ved 1. indregistrering.

Hidtidig praksis brudt i 2019

I 2019 blev der afsagt en dom i Østre Landsret, der vendte op og ned på det, idet Østre Landsret tolkede nyvognsprisen således, at det ikke nødvendigvis er den faktisk betalte pris for bilen fra ny, men ”den pris som en såkaldt slutbruger skulle have betalt for bilen ved indregistrering som ny”. I den konkrete sag var der tale om en bil, der oprindeligt havde været indregistreret af en forhandler til DKK 467.000, men som efter ca. et år blev solgt til et selskab for ca. DKK 800.000, der stillede den til rådighed for en hovedaktionær. Beskatningsgrundlaget blev af Østre Landsret sat til DKK 800.000

Der er i sagens natur forskel på, hvad indkøbsprisen er på den samme bil for en privatperson, der køber en enkelt bil og f.eks. et leasingselskab, der køber en stor mængde nye biler. Leasingselskabet får mængderabat, der bevirker, at prisen for leasingselskabet er lavere. 

Ustabile regler og praksis

Siden afgørelsen i 2019 har reglerne og praksis om fri bil været præget af omskiftelighed, og det har siden været svært at gennemskue, hvad praksis egentlig er. 

Som følge af dommen fra 2019 har Skattestyrelsen derfor i en række sager foretaget beskatning af fri bil ud fra, hvad en slutbruger skulle have betalt for bilen fra ny. Det gælder også for leasingbiler, hvor Skattestyrelsen har foretaget beskatning af et langt højere grundlag, selv om leasingselskabet har købt og indregistreret bilen til en væsentlig lavere værdi. 
Dette har været kritiseret af bl.a. Beierholm, idet vi ikke har ment, at der er belæg for en sådan tolkning. 
 

Skattestyrelsen erkender fejl

Skattestyrelsen har i nyt udkast til styresignal af 29. april 2022 erkendt at have taget fejl. De anerkender nu, at hvis der er tale om et leasingforhold, hvor leasingselskabet, som følge af opnået flåderabat, har kunnet købe og indregistrere bilen til en gunstig pris, kan denne værdi også anvendes som beskatningsgrundlag. 

Beierholm bilen højformat

Kun biler før 1. februar 2020

Ny praksis gælder kun for leasingbiler stillet til rådighed før 1. februar 2020. Fra denne dato kom der nemlig nye regler, der bevirker, at man kun kan bruge leasingselskabets pris som beskatningsgrundlag i de første tre måneder. Herefter skal der ske en genberegning af registreringsafgiften ud fra markedsprisen på bilen med virkning for beskatningsgrundlaget. 

Afsluttende bemærkninger

Er man blevet ramt af Skattestyrelsens forkerte praksis, er der mulighed for at få korrigeret beregningsgrundlaget ved en genoptagelse af skatteansættelsen.

 

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.