Dag-til-dag rente på restskat vedrørende indkomståret 2022

Skattestyrelsen har offentliggjort dag-til-dag-renten til 1,7% ved betaling af restskat for indkomståret 2022 i perioden 1. januar – 30. juni 2023.

Ved betaling af restskat efter 1. juli 2023 udgør rentetillægget 3,7%.

Sidste rettidige indbetaling for at undgå renter på restskat er således den 30. december 2022, da den 31. december 2022 ikke er bankdag.

Betaling af restskat for indkomståret 2022

Betaling senest den 30. december 2022 = Ingen rente

Betaling senest den 1. juli 2023 – der betales dag-til-dag-rente fra 1. januar 2023 = 1,7%

Betaling efter den 1. juli 2023 – restskatten tillægges et rentetillæg = 3,7%.

Det skal bemærkes, at renten på en overskydende skat for 2022 udgør 0%, dvs. der ikke beregnes en procentgodtgørelse for den for meget indbetalte skat.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte Beierholms Skatteafdeling.