Ændring af afgift på bekæmpelsesmidler

Afgift af sprøjte- og bekæmpelsesmidler

Afgift af sprøjte- og bekæmpelsesmidler kan opdeles i to:

  • Afgift af plantebeskyttelsesmidler
  • Afgift af biocidmidler til bekæmpelse af insekter m.v.

Afgiften af plantebeskyttelsesmidler ændres med virkning fra 1. april 2023.

Afgiften af produkter til plantebeskyttelse beregnes som summen af en basis afgift, sammenlagt med afgift af produktets sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning samt miljøadfærdsbelastning.

Afgiften skal betales uanset, om produktet fremstilles eller indkøbes fra udlandet med henblik på salg eller anvendelse i Danmark.

Afgiftssatser

Basisafgiften har hidtil udgjort DKK 52,75 pr. kg/l aktivstof. Mens afgiften for produktets sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning alle har udgjort DKK 112,88 pr. kg/l.

Fra 1. april nedsættes basisafgiften til DKK 20 pr. kg/l aktivstof, mens afgiften for henholdsvis sundhedsbelastningen, miljøeffektbelastningen og miljøadfærdsbelastningen fremover vil udgøre DKK 140 pr. kg/l.

Skatteministeriet forventer, at afgiften i sig selv er provenu neutral, og at der derfor samlet set ikke betales mere i afgift.

Omlægningen af satser sker for at skabe incitament til at anvende produkter, der har en mindre skadelig virkning for mennesker, dyr og miljø.

Afsluttende bemærkninger

Hvis din virksomhed fremstiller eller indkøber sprøjte- eller bekæmpelsesmidler fra udlandet, og du ønsker at vide mere om afgiften af bekæmpelsesmidler, samt hvilken betydning afgiftsændringen får, er du altid velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling.