Digital omstilling styrker virksomhedernes omsætning – start din digitale rejse i dag. Kom til inspirationsmøde, og hør mere om hvordan du kommer i gang med dit næste projekt, og hvordan du søger om midler til at realisere ambitionerne.

Arrangementet er for dig, der gerne vil vide mere om at komme i betragtning til SMV:Digital puljerne, hvor du med tilskud kan få adgang til en rådgiver, der kan hjælpe dig med at afklare behovene i din virksomhed, og rådgive om, for dig, relevante digitale løsninger og implementeringen heraf.

Du er erhvervsdrivende med dansk CVR, har minimum 2 årsværk i senest afsluttede regnskabsperiode, og maksimalt 249 ansatte, maksimalt 50 mio. euro i omsætning/balancesum på maksimalt 43 mio euro. Du må ikke have modtaget anden offentlig støtte, der overstiger 1,5 mio. kroner, de seneste 3 regnskabsår.

Torsdag den 18. januar 2024
Kl. 09.00 – 11.00 hos Beierholm,
Gl. Skivevej 73B, 8800 Viborg

Program
09.00 – 09.05 Velkomst v. partner, statusaut. revisor, Jacob Skals.

09.05 – 09.30 Krav til den nye bogføringslov v. konsulent, Outsourcing & BeJour, Peter Rasmus Lorenzen.

09.30 – 09.55 Udskift eller opgrader dit ERP system
Skal du udskifte eller opgradere dit nuværende ERP-system bør du tænke bredere end kravene i den nye bogføringslov. Claus Rønnow, digital rådgiver, gennemgår hvilke overvejelser du bør gøre dig, og hvordan du med fordel kan gribe det an.

09.55 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 SMV:Digital
Claus Rønnow, digital rådgiver, belyser mulighederne for tilskud med SMV:Digital - hvad handler det om, og hvad kan din virksomhed bruge det til? Claus vil også komme ind på, hvordan du laver en ansøgning, og hvad det kræver at afvikle et SMV:Digital projekt.

10.45 – 11.00 Afrunding, spørgsmål og tak for i dag.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, tilmeld dig på https://beierholm.nemtilmeld.dk/680/
Tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet, senest den 17. januar 2024 kl. 09.00

18. januar 2024
Kl. 9.00

Gl. Skivevej 73 B
8800 Viborg