Har du styr på momsen?

Har du styr på registreringsmæssige forhold, momsfritagelser, fakturakrav og godtgørelse af energiafgifter?

Deltag på Beierholms heldagskursus om moms!

Beierholm inviterer til et heldagskursus om moms, hvor vi klæder dig grundigt på til at kunne håndtere moms i de typisk forekommende hverdagssituationer, når det handler om omkostningerog salgstransaktioner.

Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen vil vi på kurset gennemgå de grundlæggende bestemmelser om moms. Vi udleverer en kursusmappe, som gennem kurset gennemgås og suppleres med eksempler på udfordringer, som virksomheder stilles over for ved den daglige håndtering af moms i forbindelse med salg og køb i ind- og udland.

Efter deltagelse i kurset vil du vide mere om

 • Hvornår skal der opkræves moms
 • Registreringsmæssige forhold
 • Muligheden for at opnå momsfradrag
 • Rækkevidden af momsfritagelser
 • Reglerne for handel med udlandet
 • Fakturakrav og regnskabsbestemmelser
 • Godtgørelse af energiafgifter


Kursusbevis
Kurset kvalificerer til 6 efteruddannelsestimer.
Kursusbevis udleveres efter ønske.


Kursets indhold

Afklaring af hvornår der skal opkræves?

 • Hvad er den momspligtige værdi
 • Viderefakturering
 • Byttehandel
 • Udlæg
 • Rabatter og bonus
 • Tab på debitorer
 • Udtagning af varer og ydelser
 • Registreringsforhold m.v.

Hvad er fritaget for moms?

 • Udlejning af fast ejendom
 • Finansielle aktiviteter m.v.
 • Undervisning m.v.

Salg til medarbejdere?

 • Medarbejderkantiner
 • Diverse varer og ydelser

Fakturakrav og regnskabsbestemmelser

 • Krav til konti
 • Fakturagrundlag
 • Fakturaindhold byttehandel,
 • Salg til andre EU-lande m.v.

Hvornår er der adgang til momsfradrag?

 • Fuldt momsfradrag
 • Begrænset momsfradrag
 • Ingen fradragsret
 • Reklameudgifter
 • Hotel- og restaurationsudgifter
 • Biler
 • Sponsorater
 • Personalegoder
 • Telefoner m.v.
 • Mødebespisning
 • Fast ejendom
 • Hvad er investeringsgoder/momsreguleringsforpligtelser m.v.

Handel med udlandet

 • Salg af varer og ydelser til udlandet
 • Køb af varer og ydelser fra udlandet
 • Trekantshandel mv.
 • Krav ved EU-handel mv.
 • Fjernsalg/OSS-ordningen
 • Installering og montering i udlandet

Energiafgifter

 • Kort om hovedreglerne for godtgørelse af energiafgifter
 • Opdaterede afgiftssatser m.v.

Pris

3.500 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og kursusmateriale
2.750 kr. ekskl. moms for efterfølgende tilmeldte fra samme virksomhed

Afmelding

Ved afmelding de sidste 3 dage op til kursets afholdelse betales et gebyr svarende til 50% af kursusprisen.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til kurset, tilmelding m.v., er du velkommen til at kontakte Morten Hæstrup Rasmussen, moh@beierholm.dk, telefon 30 93 46 33

16. maj 2023 - 14. juni 2023
Fra kl. 9.00 - 15.30

Morgenmad fra kl. 08.30
 

16. maj
Beierholm Aarhus
Tangen 9, 8200 Aarhus
 

23. maj
Beierholm København
Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg

24. maj
Beierholm Næstved
Handelsskolevej 1, 4700 Næstved
 

8. juni
Beierholm Aalborg
Voergårdvej 2, 9200 Aalborg
 

13. juni
Beierholm Kolding,
Birkemose Allé 19, 6000 Kolding
 

14. juni
Beierholm Viborg,
Gammel Skivevej 73 B, 8800 Viborg
 

Pris

3.500 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og kursusmateriale

2.750 kr. ekskl. moms for efterfølgende tilmeldte fra samme virksomhed