Lønseminar for lønansvarlige på frie grundskoler, privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, private gymnasier og folkehøjskoler

Har du styr på beregning af løn og feriepenge og hvad med den nye stor bededagskompensation og de nye overenskomster?
Beierholm inviterer dig til 1-dags lønseminar for medarbejdere, der på det frie skoleområde arbejder med løn.


Løn er kompliceret
Lønnen er den største og mest komplicerede udgift at håndtere på de frie skoler. Vores lønseminar har fokus på netop de områder, hvor risikoen for fejl er størst:

Nye løndele 2024

 • Overenskomster 2024
 • St. Bededagskompensation og nyt ferietillæg

Ferie

 • Lån af ferie – hvornår og hvordan
 • Hvornår og hvordan skal lønnen reguleres ved ferietræk eller ændret beskæftigelsesgrad
 • Ferieafregning ved fratræden
 • Afregning af ferietillæg løbende og/eller ved fratræden
 • Afregning af særlige feriedage

Løndele

 • Intervalløn og tillæg til ledelsen
 • Decentrale tillæg og uhjemlede decentrale tillæg
 • Tillæg 4
 • Seniorordning

Indplacering og anciennitet
Pensionsberegning – hvor er der risiko for fejl

Beregning af forpligtelser pr. 31. december

 • Ferie
 • Afspadsering

Indefrosne feriemidler

 • Afstemning
 • Indeksering 

Personalegoder / bruttolønsordninger / tjenesteboliger


Tid og sted
Vores 1-dags lønseminarer afholdes i tidsrummet kl. 9:00 – 15:00 på følgende dage og lokationer:


Vest
3. juni 2024 på Hornstrup Kursuscenter
(frie grundskoler, privatskoler, og private gymnasier) 

4. juni 2024 på Hornstrup Kursuscenter
(frie grundskoler, privatskoler, og private gymnasier)

10. juni 2024 på Hornstrup Kursuscenter
(efterskoler, frie fagskoler og højskoler)


Øst
11. juni 2024 på Scandic Ringsted
(frie grundskoler, privatskoler, og private gymnasier)

12. juni 2024 på Scandic Ringsted
(efterskoler, frie fagskoler og højskoler)

13. juni 2024 på Scandic Ringsted
(frie grundskoler, privatskoler, og private gymnasier)


Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser på vores seminarer, og tilmelding er derfor ”først-til-mølle” på siden her, senest den 25. maj 2024

Pris
Kr. 1.025,- inkl. moms pr. deltager.

Hvis du har spørgsmål til indhold eller tilmelding, er du velkommen til at kontakte Ulla Koed på uko@beierholm.dk.

3. juni 2024
Kl. 9.00
Flere byer

Hornstrup Kursuscenter,
Kirkebyvej 33,
7100 Vejle

 

Scandic Ringsted,
Nørretorv 57,
4100 Ringsted