Alle virksomheder har en opgave i at omstille deres forretning til at blive grønnere – og måske spørger jeres kunder allerede nu ind til jeres bæredygtighedsprofil?

Ved Gå-hjem-mødet introducerer specialister fra Beierholm, Ringkøbing Landbobank og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd dig til bæredygtighedsområdet, og du bliver opdateret på lovgivning, der gælder for jeres virksomhed. Som virksomhedsejer eller beslutningstager på området går du hjem med viden om, hvordan I arbejder videre med bæredygtighed hos jer – og hvordan I får lavet en ESG-rapportering, som beskriver alle de gode tiltag, I allerede tager.

Vi byder afslutningsvist på en let anretning og netværk.

Arrangementet er for dig, som allerede arbejder med bæredygtighed i jeres forretning eller er nysgerrig på området.
Du er velkommen til at dele invitationen med andre.

Onsdag den 20. marts 2024
Kl. 16.30 - 19.00 hos Ringkjøbing Landbobank,
Torvet 1, 6950 Ringkøbing

Program
16.30 – 16.35 Velkomst v/Claus Bredvig, partner, statsaut. revisor, Beierholm Holstebro, og Søren Behrmann, Erhvervskundechef, Ringkjøbing Landbobank.

16.35 – 17.00 Bæredygtighed som vilkår og forretningsmulighed
Poul Søgren, Beierholm Bæredygtighed, fortæller, hvilken virkelighed der venter jeres virksomhed, når I fremover skal rapportere på bæredygtighed og giver konkrete input til, hvad den gode ESG-rapport skal indeholde. Hør
hvordan I kommer bedst fra start, så jeres indsats kan blive en forretningsmulighed.

17.00 – 17.25 Bæredygtighed – hvad betyder det i banken?
Bankdirektør Jørn Nielsen fra Ringkøbing Landbobank fortæller, hvordan skærpede krav og fokus på ESG påvirker banken og bankens kunder nu – og i fremtiden.

17.25 – 17.45 Sparring og medfinansiering til bæredygtighed og grøn omstilling
Bjarne Søgaard Nielsen, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, fortæller om mulighederne for vejledning og sparring når virksomheden skal i gang med den grønne dagsorden. Bjarne kommer ind på, hvilke tilskudsmuligheder der kan bringes i spil i processen – blandt andet i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere.

17.45 – 18.10 Klar, parat - kom godt fra start med Beierholms ESG-værktøj
Hvordan griber du arbejdet med bæredygtighed an i jeres virksomhed? Og hvad kommunikerer du til kunder og medarbejdere? Poul Søgren Hansen fra Beierholm Bæredygtighed præsenterer Beierholms ESG-netværk, hvor du bliver
klædt på til at introducere bæredygtighed i jeres virksomhed og sparre med ligesindede, der også ønsker at være en del af omstillingen.

18.10 – 18.20 Opsamling og afrunding v/Claus Bredvig, partner, statsaut. revisor, Beierholm Holstebro, og Søren Behrmann, Erhvervskundechef, Ringkjøbing Landbobank.

18.20 Let anretning og netværk

Tilmelding
Der er begrænsede antal pladser.
Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet, via linket her på siden, senest den 18. marts 2024.

20. marts 2024
Kl. 16.30
Ringkjøbing Landbobank

Torvet 1
6950 Ringkøbing