Hvad du skal overveje, når der skal vælges corporate finance-rådgiver

Hvem du udpeger, kan gøre forskellen mellem at realisere en attraktiv pris, eller at transaktionen falder til jorden. At sælge en virksomhed er en kompleks proces, og når det bliver udfordrende, er der mange fordele ved at have en professionel, erfaren corporate finance-rådgiver ved din side. Her er en oversigt over de vigtigste kvaliteter, der skal prioriteres, når der skal vælges corporate finance-rådgiver.

Beierholm-rådgivning-i-øjenhøjde

Tillid er essentielt

Tag dig god tid til at evaluere potentielle rådgivere, før du vælger. Hver salgsproces kommer med sin andel af forhindringer og udfordringer, så du skal sikre dig, at du stoler på dem, der skal guide dig igennem processen. Du har brug for nogen ved din side, der forstår din virksomhed, og hvad du forventer at opnå med salget. Tillid er selve grundlaget i relationer generelt, og forholdet til din rådgiver bør afspejle dette. Uden tillid kan det, der allerede er en kompleks proces, blive meget vanskeligere.

Den rette rådgiver vil engagere sig i dine mål lige fra starten og tage sig god tid til at forstå din virksomhed i dybden, så du kan føle dig fuldstændig sikker på, at dine interesser varetages gennem hele processen. Hvis rådgiverne ikke arbejder hen imod dine mål, men snarere efter egne mål, så er det nok ikke den rigtige rådgiver for dig.

Det vigtigste er, at du føler, du har et godt forhold til din corporate finance-rådgiver. Du skal være overbevist om, at du kan stole på rådgiveren, og du skal vide, at rådgiveren har din ryg, uanset hvad der sker. Hvem du udpeger, kan gøre en stor forskel for salgsresultatet – ikke kun med hensyn til købsprisen, men også i forhold til, hvor hurtigt og effektivt transaktionen gennemføres.

At forstå processen

Det er også vigtigt at forstå processen, og hvordan den afvikles. Processen kræver meget disciplin, og du vil ikke have en rådgiver, der skærer hjørner. Gode rådgivere springer ikke trin over, og de er omhyggelige med at repræsentere din virksomhed bedst muligt og være arbejdsomme igennem hele processen.

Kom i kontakt med potentielle rådgivere ved at anmode om en tidslinje, der indeholder specifikke milepæle og en detaljeret beskrivelse af, hvad de vil gøre på hvert trin i processen. Ideelt set vil det corporate finance-rådgivningsfirma, du vælger, arbejde efter en model, der både er knyttet til firmaets strategi og skræddersyet efter deres erfaringer.

Husk også, at din bedste exit-strategi kan være at vente. Du vil måske blive overrasket over, at mange corporate finance-rådgivningsfirmaer gerne rådfører sig med dig om måder, hvorpå du kan tilføje værdi til din virksomhed, selvom du ser på en exit-horisont. Det gør de, fordi det at opbygge et langsigtet forhold med dig nu, vil være gavnligt i fremtiden. Hvis det lykkedes dem at gøre sig fortjent til din tillid, vil du sandsynligvis føle dig tryg ved at engagere dem til at repræsentere dig, når du er klar til at sælge.

Erfaring tæller

Når du er klar til at vælge en corporate finance-rådgiver, er den første ting, du skal være opmærksom på, erfaring. At sælge en virksomhed er en vigtig livsbeslutning, og du har brug for en corporate finance-rådgiver, som har en solid historik og erfaring med at gennemføre transaktioner. Den corporate finance-rådgiver du vælger at arbejde med, er der for at skabe værdi i en konkurrencepræget proces, og det er absolut bedst, hvis rådgiveren har erfaring inden for din branche.

En branchekyndig vil bedre forstå de vigtigste drivkræfter for din virksomhed, markedsdynamikken og de potentielle købere. Hver sektor har sine egne udfordringer og særheder, og du vil have en rådgiver, der forstår at navigere i dem, der er relevante for din branche. Deres erfaring bør også være af nyere dato. Markedet for fusioner og opkøb ændrer sig hurtigt, så det er vigtigt at sikre sig, at du arbejder med en ekspert, der er opdateret.

Du vil også gerne arbejde med en corporate finance-rådgiver, der er velegnet til din virksomhedsstørrelse. At sælge en stor virksomhed er ikke det samme som at sælge en virksomhed i mid-market, og den corporate finance-rådgiver, du vælger, bør være i stand til at demonstrere erfaring med salg af virksomheder af samme størrelse som din.

Yderligere kan referencer hos tidligere kunder give et godt billede af en rådgivers styrker og svagheder. Hvis du får chancen for at tale med en tidligere kunde, så spørg dem om, hvor tilfredse de var for processen, om rådgiverteamet var passionerede og fokuserede, og om de ville arbejde sammen med rådgiveren igen.

Global rækkevidde

En af de største fordele, der følger med et samarbejde med en corporate finance-rådgiver, er adgangen til deres store viden om finansielle indkøbere, oversøiske købere og købere uden for din egen sektor – globale forbindelser er særligt nyttige.

Corporate finance-services spænder vidt i størrelse, fra boutique-firmaer og mellemstore professionelle til store investeringsbanker. Du bør vælge en virksomhed, der har de geografiske forbindelser og ressourcer til at udvide dine muligheder langt uden for din rækkevidde. Spørg dig selv, om de har et stort nok netværk til at skabe en konkurrencedygtig budsituation. Kan de forbinde dig med potentielle købere fra forskellige brancher og geografiske regioner?

Men husk også: Den største virksomhed er måske ikke nødvendigvis den rigtige. Se efter et firma, der vil tage sig tid til at lære dig at kende og er i stand til at udvikle strategier, der er skræddersyet til dine behov.

Værdiansættelsen

En dygtig corporate finance-rådgiver vil være godt inde i branchetendenser, den aktuelle markedsaktivitet, multipler og andre værdiansættelsesfaktorer for at være i stand til at give et kvalificeret estimat af, hvad din virksomhed er værd. Hvis denne værdiansættelsesvurdering ikke er i overensstemmelse med interne forventninger, er det vigtigt, at du tager drøftelsen med rådgiveren om hvorfor. Forklar gerne baggrunden for dit estimat og dine egne værdiansættelsesmetoder. Få afklaret, om du har realistiske forventninger om din virksomheds værdi, og sørg for at lytte til, hvordan din rådgiver nåede frem til sin begrundelse. Og husk endelig, at din virksomhed i sidste ende kun er så meget værd, som nogen er villig til at betale for den.

Det bedste team

At køre en salgsproces kræver et dedikeret team af fagfolk, og kemi er afgørende. Du har brug for et erfarent team, der handler med integritet, diskretion og fortrolighed, og som fuldt ud forstår, at et livs omdømme er på spil. Du kommer til at arbejde tæt sammen med din rådgiver gennem en til tider opslidende rejse, så du skal føle dig tryg ved, at din transaktion får den tid og opmærksomhed, den fortjener.

Du vil også gerne forstå, hvordan teamet er sammensat – deres erfaring og baggrund. Vurder teamet ud fra, om de er passionerede og engagerede. Det virker måske ikke som en vigtig faktor, men det er det. Hvis folkene i dit hjørne går "all in", når det kommer til at give dig den bedst mulige transaktion, vil resultatet sandsynligvis også være meget mere tilfredsstillende.

Af samme grund bør du også forhøre dig om, hvilken rolle hvert teammedlem vil spille i transaktionsprocessen, især seniorrådgiverne. Selvom disse fagfolk ikke behøver at håndtere de tidlige stadier, såsom at udarbejde dokumenter, er det vigtigt, at de er involveret gennem hele processen og særligt i de afsluttende forhandlinger.

Honoraret

Når du vælger en corporate finance-rådgiver, kan du blive fristet til at vælge den med det laveste honorar, men den beslutning kan ende med at koste dig penge. At sælge din virksomhed er en enestående mulighed, og du ønsker ikke at bringe resultatet i fare ved at skære hjørner. Tænk på denne beslutning som en investering. I stedet for at vælge corporate finance-rådgiver udelukkende efter pris, skal du vælge den, der giver det største afkast.

Typisk anvender corporate finance-rådgivere en honorarmodel bestående af en månedlig retainer og et succeshonorar, hvor sidste del er hægtet op på hvor attraktiv en pris, der realiseres. En god corporate finance-rådgiver skaber en værdi, der langt overstiger honoraret.

Kontakt Beierholm Corporate Finance

Kontakt os - vi hjælper gerne.

Her kan du skrive en kort besked til os som indledning til mødet.