På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for selskaber indenfor følgende områder:

 

Acontoskat

 20242023
indkomstskatten mindre end acontoindbetalinger, udbetales det overskydende beløb, tillagt en godtgørelse på:Dec. 2024Dec. 2023
Tillæg ved restskatDec. 2024Dec. 2023
Mindstebeløb til opkrævning, DKK2.0002.000
Mulighed for indbetaling af frivillig acontoskatterate (3. rate) senest pr. 1. februar året efter indkomståretDec. 2024Dec. 2023

 

 

Aktier

Porteføljeaktier (unoterede) vil være skattefrie, dog værnsregler. Mindstegrænse for skattefrihed:20242023
Datterselskabsaktier10%10%
Koncernselskabsaktier (hovedregel)> 50%> 50%
Egne aktier skattefrie uanset ejerandel  
 

Kapitalkrav

 20242023
Kapitalkrav for aktieselskaber, DKK400.000400.000
Kapitalkrav for anpartsselskaber, DKK40.00040.000
Mindste indbetaling 25%, dog altid mindst DKK 40.000  
 

Kildeskat

Indeholdelsesprocent uden dobbeltbeskatningsaftale:20242023
Udbytte27%27%
Royalties22%22%
Renter22%22%
Satsen er lavere efter dobbeltbeskatningsaftale eller EU-direktiv  
 

Rentebegrænsning

 20242023
Grænse for kontrolleret gæld (SEL § 11), DKK10.000.00010.000.000
Forholdet gæld/egenkapital1:41:4
Bundgrænse (SEL § 11B), DKK21.300.00021.300.000
Bundgrænse (SEL § 11C), DKK22.313.40022.313.400
Rentesats2,2%2,7%
 

Skatteprocenter

 20242023
Skatteprocenter for A/S, ApS, skattepligtige fonde m.v.22%22%
   
Kooperationsbeskattede14,3%14,3%
Grænse for omsætning med ikke-medlemmer25%25%
Grænse for overskridelse i et indkomstår35%35%
 

Transfer pricing

Grænser for dokumentationspligt:
Under 250 beskæftigede og samlet balance under 125 mio. DKK eller årlig omsætning under 250 mio. DKK
 

Underskudsfremførsel

 20242023
Maksimalt beløb for modregning af fremført underskud 9.457.5009.135.000