På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for personer indenfor følgende områder:

 

Aktieindkomst

Aktieudbytte og aktieavancer, der er skattepligtige:20242023
Progressionsgrænse, enlig/ægtefælle61.000/122.00058.900/117.800
- indtil progressionsgrænse (enlig/ægtefælle)27%27%
- over progressionsgrænse (enlig/ægtefælle)42%42%
Bundfradraget kan overføres mellem ægtefæller  

 

 

Befordring

Befordringsfradrag mellem hjem og arbejde:20242023
- de første 24 kmIntet fradragIntet fradrag
- 25-120 km, DKK pr. km2,232,19
- over 120 km, DKK pr. km1,121,10
- over 120 km i visse udkantskommuner, DKK pr. km2,232,19
   
Indtægtsgrænse for ekstra befordringsfradrag, DKK313.700303.000
   
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:20242023
- med bil/motorcykel, DKK5050
- med kollektiv trafik, DKK88
   
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:20242023
- med bil/motorcykel, DKK110110
- med kollektiv trafik, DKK1515
   
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:20242023
- kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år, DKK pr. km3,793,73
- kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år, DKK pr. km2,232,19
- kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul, DKK pr. km0,620,61
 

Bundfradrag / bagatelgrænser

 20242023
Bundgrænse for visse lønmodtagerudgifter, DKK7.0006.700
Bundgrænse for jubilæumsgratiale / fratrædelsesgodtgørelse, DKK8.0008.000
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed i overvejende grad af hensyn til arbejdet, DKK7.0006.700
Skattefri bagatelgrænse for visse personalegoder i alt pr. år, DKK1.3001.300
Skattefritagelse for julegaver op til, DKK900900
 

Børne- og ungeydelser

Børne- og ungeydelse pr. år20242023
Babyydelse 0 - 2-årige, DKK20.49618.984
Småbørnsydelse 3 - 6-årige, DKK16.22415.024
Børneydelse 7 - 14-årige, DKK12.76811.820
Ungeydelse 15 - 17-årige, DKK12.76811.820
   
Børnebidrag, pr. år:  
Grundbeløb, DKK16.44015.936
Tillæg, DKK2.1362.064
 

Ejendom

Ejendomsværdiskat20242023
- af ejendomsværdi under DKK 3.040.000-9,2 ‰
- af ejendomsværdi over DKK 3.040.000-30 ‰
   
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet før den 1. juli 1998 eller tidligere*1,0 ‰1,8 ‰
* Parcelhuse og sommerhuse får endvidere et standardfradrag på 3,7 ‰ af beregningsgrundlaget, dog maksimalt DKK 1.200  
   
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret  
- nedsættelse for pensionister-3,7 ‰
- maksimalt for helårsboliger, DKK-6.000
- maksimalt for fritidsboliger, DKK-2.000
- fast for helårsboliger, DKK6.000 
- fast for fritidsboliger, DKK2.000 
   
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlig, DKK220.200212.700
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar, DKK338.800327.200
   
Bundfradrag ved udlejning af sommerhuse (40%-reglen)  
- ved selvangivelse af lejeindtægt, DKK12.70012.200
- ved indberetning af lejeindtægt via bureau, DKK46.10044.500
 

Firmabil

 20242023
Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi  
- op til DKK 300.000, dog minimum DKK 160.00023%23,50%
- over DKK 300.000, intet maksimum22%21,50%
Hertil lægges miljøtillæg600%450%
   
For biler anskaffet højst 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien (efter 36 mdr. fra 1. indregistrering reduceres grundlaget til 75% af nyvognsprisen) 1)  
For biler anskaffet mere end 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessum  
1) For tidligere leasingbiler, demobiler, forhandlerbiler er nyvognsprisen den genberegnede værdi  
 

Gaver

Fradrag for gaver til godkendte foreninger20242023
- maksimalt fradrag pr. år, DKK18.30017.700
 

Kost og logi på rejse 

Ved rejse på mere end 24 timer i Danmark eller udlandet20242023
Logi, DKK pr. døgn246238
Kost, DKK pr. døgn574555
Kost, DKK pr. påbegyndt time23,9223,13
   
25% godtgørelse til småfornødenheder, DKK143,50138,75
Loft over rejsefradrag, DKK31.60030.500
   
Eksportmedarbejderfradrag*  
- for arbejde i Vesteuropa pr. påbegyndt døgn, DKK5555
- for arbejde uden for Vesteuropa pr. påbegyndt døgn, DKK140140
* Eksportmedarbejder: en ansat, som udfører arbejde for en dansk arbejdsgiver i udland og har haft uafbrudt ophold i udland i mindst 2 mdr., eller som har haft ophold i udland af en sammenlagt varighed på min. 100 døgn  
 

Pension

Ratepension samt livrenter20242023
Privatordning:  
- ratepension og ophørende livrente, altid fradragsberettiget, DKK63.10060.900
- livsvarig livrente, altid fradragsberettiget, DKK58.10056.100
- alderspension, maks. indskud indtil 7 år før folkepensionsalderen9.1008.800
- alderspension, maks. indskud fra og med det 7. år før folkepensionsalderen58.90056.900
   
Arbejdsgiverordning:  
- maksimal indbetaling til ratepension og ophørende livrente, DKK*68.58766.196
- maksimal indbetaling til livsvarig livrente, DKKIngen grænseIngen grænse
* inkl. AM-bidrag  
   
Maksimalt indskud på PBL § 15B-ordning (opsparingsordning for sportsudøvere), DKK2.154.5002.081.000
- maksimal årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15B), DKK430.900416.200

 

 

Pensionister

 20242023
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren, DKK12.70012.200
 

Personalegoder

 20242023
Beskatning af fri telefon, DKK3.2003.100
- månedlig beskatning, DKK267258
   
Bredbånd, hvis opkobling til arbejdsgivers netværkSkattefritSkattefrit
Bredbånd, hvis ikke opkobling til arbejdsgivers netværk, beskatning sammen med fri telefon, DKK3.2003.100
   
Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22-34), pr. uge0,50%0,50%
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger), pr. uge0,25%0,25%
- Se desuden publikation om personalegoder  

 

 

Personfradrag

 20242023
Personfradrag:  
- under 18 år, DKK39.80038.400
- over 18 år, DKK49.70048.000
Beskæftigelsesfradrag af AM-pligtig indkomst10,65%10,65%
Dog maks., DKK45.10045.600
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere6,25%6,25%
Dog maks., DKK25.30024.400
 

Restskat

 20242023
Restskat op til, DKK:23.10022.300
Indregnes i den løbende skat for indkomståret20262025
   
Betaling af restskat for 2023  
- senest den 31. december 2023RentefritRentefrit
- senest 1. juli - der betales dag-til-dag rente fra 1. januar 2024Kommer senereKommer senere
- efter den 1. juli 2024 - restskatten tillægges et rentetillægKommer senereKommer senere
   
Overskydende skat tilbagebetales i perioden 1. marts til 1. oktober 2024 med et skattefrit rentetillæg på0,0%0,0%

 

 

Servicefradrag

 20242023
Servicefradrag for lønudgifter, DKK  
Grøn BoligJobordning:  
Fradrag for serviceydelser, DKK6.9006.600
Fradrag for håndværksydelser, DKKAfskaffetAfskaffet
 

Skattesatser

 20242023
AM-bidrag, beregnes af løn og vederlag samt skattepligtige personalegoder (A-indkomst) m.v.8%8%
   
Bundskat, beregnes af:12,06%12,06%
Personlig indkomst, + positiv nettokapitalindkomst  
   
Topskat, beregnes af:15%15%
Personlig indkomst,  
+ positiv nettokapitalindkomst (- bundfradrag)  
+ indskud på kapitalpensionsordninger  
- bundfradrag på, DKK588.900568.900
   
Maks. beskatning af positiv nettokapitalindkomst ekskl. kirkeskat42%42%
   
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskatten for enlige/ægtefæller, DKK50.500/101.00048.800/97.600
   
Skrå skatteloft, ekskl. kirkeskat52,07%52,07%
   
Skatteprocent (kommuneskat) for begrænset skattepligtige personer25%25%
Skattesats for beskatning af specialister27%27%
   
Minimumsløn pr. måned ved 27%-beskatning af specialister (efter fradrag af ATP), DKK75.10072.500
 

SU-satser

 20242023
Uddannelse påbegyndt 1/7-2014 eller derefter  
- grundsats til alle, uanset alder (før skat), DKK1.0601.024
- maksimalt tillæg, afhængig af forældreindkomst (før skat), DKK1.8801.817
   
- grundsats for 18-19-årige m/dispensation til udeboendesats (før skat), DKK4.3754.227
- maksimalt tillæg, afhængig af forældreindkomst (før skat), DKK2.4452.362
   
Sats for 20-årige eller derover og udeboende (før skat), DKK6.8206.589
   
SU-lån, DKK3.4893.371
Supplerende SU-lån til forsørgere, DKK1.7451.686
Slutlån (inden for de sidste 12 mdr. af uddannelsen, hvis ikke mere SU tilbage), DKK9.0018.697
   
For yderligere info se www.su.dk