På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for erhverv indenfor følgende områder:

 

Afskrivninger

 20242023
Småaktiver ekskl. moms, DKK (beløbsgrænser er hævet fra DKK 14.400 til DKK 30.700 for aktiver, der er erhvervet den 23. november 2020 eller senere)33.10032.000
Restafskrivninger af saldo, DKK33.10032.000
Afskrivningssats driftsmidler, almindelig25%25%
Afskrivningssats grønne driftsmidler (gælder for fabriksnye driftsmidler, der erhverves i perioden 23. november – 31. december 2022)116%116%
Særlig sats for tunge anlægsaktiver m.v.15%15%
Vindmøller, 1 MW15%15%
Særlig sats for visse infrastrukturanlæg7%7%
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for skibe, DKK1.774.0001.713.500
Edb-software kan straksafskrives100%100%
Bygningsafskrivninger / installationsafskrivninger3%3%
Bygningsafskrivninger / installationsafskrivninger anskaffet før 1. januar 20234%4%

 

 

Befordring

Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:20242023
- kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år, DKK pr. km3,793,73
- kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år, DKK pr. km2,232,19
- kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul, DKK pr. km0,620,61
 

Etablerings- og iværksætterkonto

 20242023
Minimum indskud, DKK5.0005.000
Maksimalt indskud af indskyders nettolønindtægt i indkomståret60%60%
Der kan dog altid indskydes, DKK250.000250.000
Etableringsgrænse, DKK (indskuddet på etableringskontoen gives som et ligningsmæssigt fradrag)100.90097.500
 

Fri bil i virksomhedsskatteordningen

 20242023
Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi  
- op til DKK 300.000, dog minimum DKK 160.00023%23,50%
- over DKK 300.000, intet maksimum22%21,50%
Hertil lægges miljøtillæg600%450%
   
For biler anskaffet højst 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien (efter 36 mdr. fra 1. indregistrering reduceres grundlaget til 75% af nyvognsprisen) 1)  
For biler anskaffet mere end 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessum  
1) For tidligere leasingbiler, demobiler, forhandlerbiler er nyvognsprisen den genberegnede værdi  
 

Kost og logi på rejse 

Ved rejse på mere end 24 timer i Danmark eller udlandet20242023
Logi, DKK pr. døgn246238
Kost, DKK pr. døgn574555
Kost, DKK pr. påbegyndt time23,9223,13
   
25% godtgørelse til småfornødenheder, DKK143,50138,75
Loft over rejsefradrag, DKK31.60030.500
 

Medarbejdende ægtefælle

 20242023
Maks. beløb, der kan overføres til medarbejdende ægtefælle, DKK271.800262.500
 

Pension

Ratepension samt livrenter20242023
Privatordning:  
- ratepension og ophørende livrente, altid fradragsberettiget, DKK63.10060.900
- livsvarig livrente, altid fradragsberettiget, DKK58.10056.100
- alderspension, maks. indskud indtil 7 år før folkepensionsalderen9.1008.800
- alderspension, maks. indskud fra og med det 7. år før folkepensionsalderen58.90056.900
   
Maksimalt indskud ophørspension, selvstændigt erhvervsdrivende, DKK3.162.5003.054.700
Opfyldningsfradraget for selvstændigt erhvervsdrivende - fra og med 2015 gælder det alene livsvarig livrente30%30%

 

 

Rentekorrektionssats

 20242023
RentekorrektionssatsKommer medio 20246%

 

 

Virksomhedsskat

 20242023
Skat af opsparet overskud (virksomhedsskatteloven)22%22%
KapitalafkastsatsKommer medio 20243%