På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for energiafgifter indenfor følgende områder:

 

Elafgiftssatser og godtgørelser

 20242023
Procesformålpr. kWhpr. kWh
1/1 – 30/6  
Elafgift, øre76,10,8
Fratrækkes EU’s minimumsafgift, øre-0,4-0,4
Elafgift til godtgørelse i alt, øre75,70,4
   
1/7 – 30/9  
Elafgift, øre76,169,7
Fratrækkes EU’s minimumsafgift, øre-0,4-0,4
Elafgift til godtgørelse i alt, øre75,769,3
   
1/10 – 31/12  
Elafgift, øre76,169,7
Fratrækkes EU’s minimumsafgift, øre-0,40,4
Elafgift til godtgørelse i alt, øre75,769,3
   
Fra 2023 har liberale erhverv adgang til godtgørelse af elafgift på hele det afgiftspligtige forbrug  

 

 

Godtgørelsessatser - vandafgift

 20242023
Godtgørelse – vandafgift inkl. bidrag til drikkevandsbeskyttelse pr. m3 , DKK6,376,37
 

Procesafgift - brændsler

Brændsler (gas, kul og olie)20242023
Afgiftsgodtgørelsen for brændsler anvendt til procesformål kan foretages med den procentandel af afgiften på brændslet, der fremgår af dette skema:  
   
1/1 - 31/3  
Gasafgift86,47%92,95%
Mineralolieafgift86,47%92,95%
Kulafgift86,47%92,95%
   
1/4 - 31/12  
Gasafgift86,47%86,37%
Mineralolieafgift86,47%86,37%
Kulafgift86,47%86,37%
   
Landbrug, skovbrug m.v.98,40%98,40%