På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for arbejdsgivere indenfor følgende områder:
 

 

Befordring

Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel20242023
- kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år, DKK3,793,73
- kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år, DKK2,232,19
- kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul, DKK0,620,61
 

Computer

 20242023
Computer til brug for arbejde (uanset mulighed for privatbenyttelse)SkattefritSkattefrit
 

Firmabil

 20242023
Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi  
- op til DKK 300.000, dog minimum DKK 160.00023%23,50%
- over DKK 300.000, intet maksimum22%21,50%
Hertil lægges miljøtillæg600%450%
   
For biler anskaffet højst 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien (efter 36 mdr. fra 1. indregistrering reduceres grundlaget til 75% af nyvognsprisen) 1)  
For biler anskaffet mere end 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessum  
1) For tidligere leasingbiler, demobiler, forhandlerbiler er nyvognsprisen den genberegnede værdi  
 

Fratrædelsesgodtgørelse

 20242023
Fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales af arbejdsgiver, skattefrit beløb, DKK8.0008.000
For fratrædelsesgodtgørelse er det en betingelse for skattefrihed, at: - personen fuldstændigt ophører med at være ansat - godtgørelsesbeløbet udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen - beløbet ikke træder i stedet for løn i opsigelsesperioden  
 

Jubilæumsgratialer

 20242023
Bundfradrag for jubilæumsgratialer, der udbetales af arbejdsgiver som følge af medarbejders jubilæum 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5, DKK8.0008.000
Bundfradrag for jubilæumsgratiale, der udbetales af arbejdsgiver i forbindelse med virksomhedens jubilæum, er skattefri for medarbejderne, hvis: - virksomheden har bestået i 25 år eller et antal år deleligt med 25 - virksomheden beløbsmæssigt udbetaler det samme gratiale til samtlige fuldtidsansatte og en forholdsmæssig andel til deltidsansatte, DKK8.0008.000
 

Julegaver

 20242023
Julegave, maksimum, DKK900900
 

Kantineordninger

 20242023
Medarbejders egenbetaling for standardmåltid, ekskl. drikke, DKK1515
Medarbejders egenbetaling for standardmåltid, inkl. drikke, DKK2020

 

 

Kost og logi på rejse 

Ved rejse på mere end 24 timer i Danmark eller udlandet, kan der udbetales:20242023
Logi, DKK pr. døgn246238
Kost, DKK pr. døgn574555
Kost, DKK pr. påbegyndt time23,9223,13
   
25% godtgørelse til småfornødenheder, DKK143,50138,75
 

Pension

Arbejdsgiverordning:20242023
- maksimal indbetaling til ratepension og ophørende livrente, DKK*63.10060.900
- maksimal indbetaling til livsvarig livrente, DKKIngen beløbsgrænseIngen beløbsgrænse
* efter. AM-bidrag  

 

 

Personalegoder

 20242023
Beskatning af fri telefon, DKK3.2003.100
- månedlig beskatning, DKK267258
   
Bredbånd, hvis opkobling til arbejdsgivers netværkSkattefritSkattefrit
Bredbånd, hvis ikke opkobling til arbejdsgivers netværk, beskatning sammen med fri telefon, DKK3.2003.100
   
Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22-34), pr. uge0,50%0,50%
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger), pr. uge0,25%0,25%
- Se desuden publikation om personalegoder  

 

 

Personfradrag

 20242023
Personfradrag:  
- under 18 år, DKK39.80038.400
- over 18 år, DKK49.70048.000
Beskæftigelsesfradrag af AM-pligtig indkomst10,65%10,65%
Dog maks., DKK45.10045.600
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere6,25%6,25%
Dog maks., DKK25.30024.400