IFRS

Alle virksomheder i Danmark kan aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). 

Særligt virksomheder, der har – eller ønsker at få - udenlandske ejere, långivere eller dattervirksomheder kan med fordel overveje IFRS. Beierholm kan hjælpe med en overgang til IFRS eller en analyse af konsekvenserne.

HLB - adgang til til hele verden

Virksomheder, der allerede aflægger årsregnskab eller rapporterer efter IFRS, kan have behov for assistance eller specialistviden. Det kan være en virksomhedsovertagelse, omstrukturering, nedskrivningstest, rapportering til modervirksomhed eller behandlingen af nye aftaler eller transaktioner.

Beierholm har erfarnekompetente og professionelle rådgivere og er altid klar til at hjælpe vores kunder med at være på forkant med en regnskabsaflæggelse efter IFRS.

Kontakt os. Vi hjælper gerne.