Vi har Finanstilsynet tilladelse til at yde rådgivning - naturligvis

Banker og andre finansielle virksomheder er underlagt en særlig lovgivning og overvåges løbende af Finanstilsynet.

Pr. 01.01.2014 blev også finansielle rådgivere, herunder Beierholm Finansiel Rådgivning, omfattet af denne lovgivning. Rådgivere, der yder investeringsrådgivning, hvilket vi blandt andet gør hos Beierholm Finansiel Rådgivning, var dog i forvejen omfattet af loven.

Men det er værd at bemærke, at der er forskellige tilladelser, og disse, som er listet nedenfor, skal fornyes gennem en certificering hvert tredje år. Hos Beierholm Finansiel Rådgivning har vi alle disse tilladelser.

Tilladelse til investeringsrådgivning

Denne kræves for, og giver tilladelse til, at rådgive både virksomheder og private, men kun om investering. Vi har haft denne siden vores begyndelse tilbage i 2008.

Tilladelse til finansiel rådgivning

Denne kræves for, og giver tilladelse til, at rådgive privatpersoner om alt inden for det finansielle område. Dette gælder, hvis rådgivningsvirksomheden har den fulde tilladelse. Vi har haft denne tilladelse siden 2015, hvor den trådte i kraft for eksisterende rådgivningsvirksomheder.

Tilladelse som boligkreditformidler

Den senest ankomne tilladelse fra Finanstilsynet hedder boligkreditformidler. Denne kræves bl.a., hvis en virksomhed bistår en forbruger med rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale.

Lovgivning er til fordel for både forbruger og branche

Ovenstående lovgivning er lavet for at beskytte forbrugerne og sikre, at den rådgivning, der ydes, overholder alle de nødvendige krav og fælles retningslinjer. Det kommer både forbruger og branche til gode, at der er klare linier at forholde sig til.

Har du spørgsmål relateret til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi forklarer og uddyber meget gerne disse lovmæssige rammer, og hvordan vi yder uafhængig finansiel rådgivning til din fordel.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning_finanstilsynets-tilladelse

Vi yder 100% uafhængig rådgivning

Udover nævnte lovgivning foretages også en differentiering mellem uafhængig rådgivning og rådgivning fra såkaldte ”tied agents”. Sidstnævnte dækker kort fortalt over rådgivning, der er påvirket af samarbejdsaftaler og provisioner, som ikke nødvendigvis kommer forbrugeren til gode.

I denne del af lovgivningen fremgår det, at man ikke kan kalde sig uafhængig, uvildig eller lignende, hvis man modtager nogen form for provision fra finansielle udbydere. Altså er det, som uafhængig finansiel rådgiver, ikke tilladt at være bundet op på en eller flere bestemte udbydere som eksempelvis en bank, et realkreditinstitut, et pensionsselskab, en investeringsforening etc.

Vi er 100% uafhængige finansielle rådgivere og har ingen samarbejder, der kan være til ulempe for dig som kunde.

Beierholm sparring tablet.jpg
 

 

Etik i rådgivningen

Vi er specialister indenfor den finansielle sektor og vores rådgivere arbejder udelukkende for dine interesser. Vores rådgivning tager såvel etisk som juridisk udgangspunk i flg. 5 punkter:
 

Beierholm-Finansiel-Rådgivning_etik-i-rådgivningen

Vi modtager aldrig provision, honorering eller andre ydelser fra samarbejdspartnere. Således sikrer vi, at formålet med vores virksomhed er at pleje dine finansielle interesser.

Personlige oplysninger fra vores kunder behandles fortroligt og opbevares forsvarligt. Derfor videregiver vi kun oplysninger med din accept.

Vi udfører udelukkende opgaver, som matcher vores kompetencer. Er der dele af en opgave, vi ikke kan løse forsvarligt, gør vi opmærksomhed på det – og hjælper selvfølgelig med at henvise til anden rådgiver med kompetencer indenfor området.

Vi arbejder altid ud fra et fast og gennemskueligt honorar, som du selvfølgelig får oplyst, inden vi sætter opgaven i gang.

Vi overholder naturligvis al gældende lovgivning på området, og ajourfører os løbende på kurser og efteruddannelser. Vi har desuden Finanstilsynets tilladelse til at yde investeringsrådgivning mv. for både private og virksomheder.

 

 

Klageansvarlig

Jf. Lov om finansielle rådgivere, kap. 4 – God skik, interessekonflikter mv.

Er du ikke tilfreds med den rådgivning, du har modtaget af Beierholm Finansiel Rådgivning, hører vi gerne fra dig.

Vi behandler enhver klage med åbenhed og respekt, men skulle der mod forventning ikke opnås enighed parterne imellem, har du til enhver tid også mulighed for, at tage din klage videre til Forbrugerklagenævnet.

Kontaktinfo

Ønsker du at indgive en klage, skal denne rettes til Hans Peter Christensen, adm. direktør i Beierholm Finansiel Rådgivning.

Hans Peter Christensen kan kontaktes på tlf. nr. 26 84 68 85 eller via e-mail hpc@beierholm.dk.