Ejendomme - et vigtigt aktiv

Uanset om det er din egen bolig, udlejningsejendom, forældrekøb, virksomhed eller et fritidshus syd på, er ejendomme en investering, og typisk også en væsentlig del af din formue. Udover den økonomiske værdi, kan der også være en brugsværdi hvis ejendommen tjener til familiens formål.

Ejendom til eget brug

Har du planer om at udskifte boligen eller købe et fritidshus, er det vigtigt både at se på prisen og den løbende udgift ved at eje ejendommen. Selvom den ikke nødvendigvis skal belånes, er kapitalbindingen en omkostning. Dog er der som regel også et langsigtet økonomiske potentiale i ejendomme. Og under forudsætning af, at visse betingelser overholdes, er der her en sjælden mulighed for skattefrie gevinster.

Sommerhuskøb

Investeringsejendom

Investeringsejendomme kan være et godt supplement til værdipapirer. Historisk set har de givet et fornuftigt afkast, og med en rimelig udlejningsprocent giver de også en god løbende likviditet. Som al investering er der en dog en væsentlig risiko herved, og det kræver en rimelig tidshorisont og indsigt at investere direkte i egne ejendomme. Vi hjælper med udregning af rentabilitet og følsomhedsanalyser på investeringscases.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-ejendom-bolig-realkredit

Ejendomsfinansiering

En vigtig del af investeringen i ejendomme er valg af optimal finansiering. Valg af finansiering er en afbalancering mellem finansieringsomkostningen og risikoen. Har du risikovillighed og økonomi til at spekulere i variabelt forrentet lån i udenlandsk valuta eller er du mere til fast rente i egen valuta.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-bolig-realkredit

Hvordan kan vi hjælpe med dine ejendomme?

Uvildige.dk hjælper med at opstille fordele / ulemper og beregninger på konsekvenserne ved dine valg, både ved valg af ejendom og finansieringen heraf. Vi hjælper også med at vurdere og evt. forhandle betingelserne på finansieringen, både etableringsomkostninger og rentebetingelser.