Infranode indtræder i den danske biogassektor i partnerskab med Renegas

Infranode har erhvervet en ejerandel på 49% i to biogasanlæg; Thorsø Biogas og Foersom Bioenergi. Opkøbet markerer Infranode’s første investering i biogas, som er en ny strategisk retning i tråd med fondens fokus på bæredygtige investeringer i infrastruktur.

 

Beierholm Corporate Finance’s støtte gennem hele opkøbsprocessen spillede en nøglerolle…"
SILAS HARBO, INVESTERINGSCHEF – INFRANODE

 

"Beierholm Corporate Finance’s støtte gennem hele opkøbsprocessen spillede en nøglerolle i at opnå et tilfredsstillende resultat for alle involverede parter." 
Renegas, beliggende i Lyngby, ejer og driver Thorsø Biogas Anlæg og Foersom Bioenergi. Derudover har Renegas kompetencer inden for alle faser af værdikæden, herunder projektudvikling og handel med gas og certifikater.

Foersom Bioenergi, beliggende nær Tarm, er et nyligt opført biogasanlæg, udviklet af Renegas. Anlægget producerede sin første gas i december 2022, og er det første danske biogasanlæg, der drives uden statsstøtte.  Thorsø Biogas, beliggende mellem Silkeborg og Randers, blev opført i 1994 og har gennemgået løbende udvidelser og opgraderinger siden da. 

Det nye partnerskab giver Renegas mulighed for at udvide betydeligt, og selskabet har planer om at fordoble kapaciteten for begge anlæg inden 2026 fra de nuværende 160 GWh/år. Derudover etablerer Renegas sig med det nye partnerskab som en platform til at erhverve flere biogasanlæg i fremtiden. 

Infranode, med hovedkontor i Stockholm, Sverige, er en investor i infrastruktur med fokus på de nordiske lande. Infranode investerer langsigtet inden for energi og vedvarende energi, digital infrastruktur, transport og social infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo, og et erfarent investeringsteam med lokal og international erfaring. Infranode forvalter omkring 1,8 milliarder euro på vegne af sine institutionelle investorer, herunder Storebrand, Folksam, KPA Pension, Keva og Den Europæiske Investeringsbank.

Beierholm Corporate Finance var engageret af Infranode som strategisk og finansiel rådgiver i denne transaktion.

 

Infranodes investering understreger den fortsat stærke interesse blandt investorer for biogasaktiver.”
Kim Harpøth Jespersen, Managing Partner – Beierholm Corporate Finance
Beierholm-Kim-Harpøth-Jespersen.jpg

Seneste transaktioner

Vores erfaring fra 6.500 gennemførte transaktioner globalt, heraf mere end 300 transaktioner i Danmark, giver unik adgang til mulige købere, sælgere og finansieringskilder. 

Se flere transaktioner her.

 

Vi kan også hjælpe dig

 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke muligheder for rådgivning og sparring vi tilbyder, står vi altid klar til en indledende snak om din situation og dine behov.

Kontakt os, så vi sammen kan drøfte markedet for transaktioner inden for din branche generelt og mulighederne for din virksomhed specifikt. Gå til kontaktformular.

 
Her kan du skrive en kort besked til os som indledning til mødet.