Vejen til en bæredygtig forretningsmodel

Vores rådgivning starter med en indledende screening, der danner beslutningsgrundlag for den videre handlingsplan. I hele processen samarbejder vi med førende specialister inden for bæredygtighed.

Screening

Screening er et Beierholm-produkt, der tager udgangspunkt i virksomhedens værdikæde. Vi undersøger blandt andet virksomhedens forbrug af råvarer, hvor meget CO2/spild, der går til forædlingen, og hvor god man er til at genbruge virksomhedens produkt.

Screeningen præsenteres for virksomheden i en workshop, og i samarbejde med virksomheden udvælges de indsatsområder, der er mest fordelagtige at starte med. Vi anbefaler som regel, at virksomheden først tager de lavthængende frugter.

Screeningen danner beslutningsgrundlag for den videre handlingsplan, hvor vi bliver helt konkrete. I den proces kan blandt andet indgå følgende fem produkter:

Screeningen kan indeholde:

Beierholm vejleder i hvilke certificeringer, der kan være relevante. Certificering kan give virksomheden adgang til nye kunder og nye markeder. Det kan være samarbejder, hvor køber lægger vægt på, at hele værdikæden er bæredygtig.

Vi opstiller et klimaregnskab, der viser virksomhedens klimaaftryk, hvor der udledes mest CO2, og hvor en indsats bedst betaler sig.

Initiativer er Beierholms vifte af muligheder og eksempler på, hvad andre i samme branche har gjort. Initiativerne er et springbræt til at komme hurtigt og godt i gang.

Vores livscyklus-analyse giver indblik i produktets miljøbelastning gennem hele dets livscyklus. Lige fra udvinding af råmaterialer over fremstilling og brug af produktet, inklusive vedligeholdelse og reparation, til bortskaffelse af alle restprodukter.

Der er tale om et helhedsbillede – eller, om man vil, et holistisk billede – af produktet fra dets begyndelse til dets udfasning.

Med rapportering får virksomheden overblik over dens nøgletal inden for bæredygtighed. Det gør den i stand til at følge udviklingen over tid og dokumentere sit arbejde med bæredygtighed over for kunder og samarbejdspartnere.

Men nøgletalsrapportering er ikke bare vigtig, hvis virksomheden er underleverandør til en anden virksomhed med en bæredygtig målsætning. Rapporteringen kan også bruges som en fortælling om, at virksomheden gerne vil være firstmover og sætte standarden for branchen. Dermed bliver nøgletalsrapporteringen til et marketingværktøj.

 

Handlingsplan

Efter den indledende screening er blevet præsenteret for virksomheden i en workshop udarbejdes en handlingsplan, der helt konkret angiver, hvordan virksomheden vil realisere de mål, som den har sat sig. Det kan eksempelvis være, hvornår og hvordan den vil begynde at designe dens produkter, så de kan genanvendes.

En bæredygtig handlingsplan appellerer ikke bare til sund fornuft og etik. Den rummer også godt købmandskab. Hvem vil ikke gerne spare på energi, vand og råstoffer?

Samtidig kan den bæredygtige profil bruges strategisk til at synliggøre, at virksomheden er anderledes – og ansvarlig. Det er et vigtigt budskab at gå op i bæredygtighed og vise, at man tager FNs verdensmål for en bedre verden alvorligt.

Beierholm-fem-trin-til-en-baeredygtig-fremtid.jpg

Vil du vide mere...

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan skabe værdi ved at arbejde med bæredygtighed, så kontakt os for et uforpligtende møde. 

Book et uforpligtende møde
Beierholm-Outsourcing-team